Wijkblad Samenspel

Wijkblad Samenspel

Samenspel is het wijkblad van de protestantse gemeente rondom de Christus Triumfatorkerk. In dit blad vindt u informatie over activiteiten in onze gemeente, bijdragen van de predikant en gemeenteleden. De onderwerpen zijn heel gevarieerd en lopen uiteen van meditaties en gedichten tot aankondigingen en verslagen van activiteiten, van lief en leed tot aangelegenheden die in de kerkenraadsvergaderingen een rol spelen. Kortom: van alles over wat er in de gemeente speelt of waar de gemeenteleden door worden geraakt.
 

Samenspel komt tien keer per jaar uit, doorgaans in de laatste week van de maand. In de maanden mei/juni en juli/augustus is er een Samenspel voor twee maanden.
Lees hier recente nummers van Samenspel:
juli-augustus
mei-juni 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
juli/augustus 2023
mei/juni 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022 (jubileumuitgave)
juli/augustus 2022
mei/juni 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
juli/augustus 2021
mei/juni 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021 visiedocument
Kerst/januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
juli-augustus 2020
mei-juni 2020
april 2020
maart 2020

Bijdragen voor het blad kunt u inleveren via het emailadres van de redactie. De exacte sluitingsdatum voor de inzending van kopij, staat in de agenda van elke uitgave.
De kosten bedragen € 12 per jaar. Als u het blad per post wilt toegezonden krijgen, bedragen de kosten € 32 per jaar. Voor deze kosten krijgt u jaarlijks omstreeks maart een acceptgiro toegestuurd. De bankrekening is: NL52 INGB 0005 144061 t.n.v.  Stichting Christus Triumfatorkerk, te Den Haag (o.v.v. Samenspel).

Het e-mailadres van de redactie is: samenspel@ctkerk.nl

De redactie bestaat uit:

  • Ineke Frijters
  • Nynke Hutter
  • Annika Kruithof
  • Charles de Goede
  • Jan Mook
  • Jaap van den Akker
terug