Veilige kerk Veilige kerk
We doen ons uiterste best om onze kerk een veilige plek te laten zijn. Maar ook in de kerk gaan er dingen mis. Als u klachten hebt over de gang van zaken in de kerk of over het handelingen van personen in de kerk, kunt u dat melden bij de kerkenraad.
Ook in de kerk kunnen mensen - helaas - slachtoffer zijn van pesten, geweld, machtspelletjes, misbruik. En juist in de kerk is dat extra pijnlijk, omdat juist de kerk een plek zou moeten zijn waar je veilig en geborgen mag voelen.

Als onderdeel van de Protestantse Kerk Den Haag en de Protetantse Kerk in Nederland werkt de Christus Triumfatorkerk aan een cultuur waarin geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat elke gemeente zorgt voor een veilige omgeving, waarin mensen integer met elkaar omgaan. Ook stellen zij gedragsregels op voor beroepskrachten, vrijwilligers en bezoekers. En als er toch iets gebeurt, dan wordt er op een zorgvuldige manier gehandeld.

 

Vertouwenspersonen
Bovendien zijn er twee onafhankelijke vertrouwenspersonen, die werken onder geheimhoudingsplicht. Heb je vragen over of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag in jouw omgeving of heb je er zelf mee te maken? Dan kun je met hen praten, in alle vrijheid en vertrouwelijkheid. Indien nodig, en als jij dat wilt, brengen zij je in contact met professionele hulpverleners. Aarzel niet om contact met hen op te nemen, ze zijn er voor jou!


Marijke Mootz

Marijke Mootz is te bereiken via:
vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl
070-3181610

Pieter Vos

Pieter Vos is te bereiken via:
vertrouwensman@pkn-denhaag.nl
070-3181690

Externe vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen doen hun werk onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. Heb je een reden waarom je toch liever wilt praten met een externe vertrouwenspersoon, dan kun je contact opnemen met:
Ina Oost
psychotherapeut en GZ-psycholoog
06-28466591
terug