Bijbelgebedskring Bijbelgebedskring
Eenmaal per maand komt de Bijbel/gebedskring bij elkaar. In deze kring wordt het Bijbelgedeelte besproken, dat de zondag daarna behandeld wordt. Naast de bespreking van de betreffende Bijbeltekst en het zingen van een paar liederen uit het Liedboek en andere bundels, is er ruimte voor gebed. 

Meedoen
Wilt u meedoen? U / jij bent van harte welkom! Informatie over de bijeenkomsten en opgave van deelname kan via email bij Kia Korteweg
terug