kinderkerk en crèche kinderkerk en crèche

Crèche

Elke zondag is er voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opvang.
Er zijn veel kinderen in onze kerk! Tijdens de dienst wordt er door een of twee volwassenen op ze gepast, zodat de ouders rustig naar de kerkdienst kunnen gaan. Vlak voor de zegen komen de kinderen in de kerkzaal.

 

 

Kinderkerk

Elke zondag, met uitzondering van de zomervakantie, gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst (kinderkerk).


Hierbij zijn kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar welkom.
In de kerk worden de kinderen eerst uitgenodigd op de 'bankjes' en volgt er een gebed, een gesprekje of verhaal en een lied. Dan gaan de kinderen naar een eigen ruimte in de kerk. We nemen het licht van de Paaskaars mee.

Daar lezen samen het Bijbelverhaal en verwerken dit in een spel, een gesprek of een creatieve opdracht. We volgen hierbij de methode en van Bible Basics (zie: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics).

Tijdens de collecte komen alle kinderen terug in de kerkdienst. Op deze manier wordt de kerkgang wel gestimuleerd, maar hebben de kinderen hun eigen activiteit. 

Kerstmorgen met de kinderen

In de adventstijd wordt er een kort kersttoneelstuk ingestudeerd door de kinderen die op de basisschool zitten. Op Eerste kerstdag, 25 december, wordt dit stuk als onderdeel van de kerstviering opgevoerd in de kerk.


Elk jaar houden we een inzameling voor een goed doel. Zo hebben we al eens veel geld ingezameld met onze sponsorloop voor Irpanana, een organisatie in Bolivia, en zorgden we er met elkaar voor dat 2 kinderen in Nairobi een jaar lang naar school konden gaan en een schooluniform kregen.

We hopen je snel te ontmoeten!

.

 

 

 

 

terug