Open Kerk Open Kerk
De Christus Triumfatorkerk is een kerk in het hart van de Bezuidenhout. Dat betekent dat de kerk op veel dagen van de week open is. Soms omdat de kerk of een van de zalen verhuurd is aan organisaties en bedrijven uit de buurt, vaak ook omdat er open kerkelijke activiteiten zijn. U en jij bent daarbij van harte wekom!
DEZINNEN 
lunchpauzeconcert.
Kunst in de kerk

Bovendien werken we samen met organisaties in de wijk, zoals:
Open je Hart,
Parels van de Bezuidenhout,
World Earthday.
terug