Maaltijd van de Heer Maaltijd van de Heer

Maaltijd van de Heer

Acht keer per jaar vieren we in de zondagse viering het Heilig Avondmaal. Dit seizoen doen we dat op: 25 september en 27 november 2022 en op 15 januari, 19 maart, 6 april (Witte Donderdag), 4 juni en 27 augustus 2023.

Voor mensen die aan huis gebonden zijn, bestaat de mogelijkheid om het Avondmaal thuis te vieren. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met ds. Jaap van den Akker.

terug