Verdieping 30 - Samen lezen Verdieping 30 - Samen lezen

Naast de gespreksgroepen waar geïnteresseerden van alle leeftijden kunnen aanschuiven, zijn er ook gespreksgroepen binnen 'Verdieping 30'.

Gespreksgroep Samen Lezen

Deze gespreksgroep komt al weer enkele jaren op donderdagen bijeen. We zijn een vrij klassieke Bijbelstudiegroep, waarin of wel een Bijbelboek gezamenlijk wordt gelezen of de Bijbel opengaat bij het bespreken van een thema. Per jaar behandelen we drie thema's, waarover we dan vier avonden doorpraten. Afgelopen jaren zijn op die manier bijvoorbeeld aan bod gekomen: duurzaamheid, het avondmaal, het Joodse volk, verhoudingen tussen generaties en het boekje van Maarten Wisse 'Zo zou je kunnen geloven'. De thema's van komend jaar moeten nog worden uitgewerkt, maar in elk geval zullen we een Bijbelboek gaan lezen en daarnaast mogelijk over de zondagsviering en een kloosterorde doorspreken. Doordat de avonden thuis worden georganiseerd en de voorbereiding van de avond bij toerbeurt wisselt, is de betrokkenheid - en gezelligheid - groot.

Als je hiervoor belangstelling hiervoor hebt, meld je dan bij coördinator Robin ten Hoopen.

Meer informatie bij Robin ten Hoopen

terug