Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Welkom op de website Christus Triumfatorkerk
Onze kerk is gelegen in Den Haag, in het hart van de wijk Bezuidenhout. Op deze plek willen wij een open gemeente zijn met aandacht voor iedereen die in het Bezuidenhout en Mariahoeve woont, werkt of gewoon op ons pad komt.
 
lees meer »
 
Gemeenteberaad 15 mei

Gemeenteberaad 15 mei
Op zondag 15 mei na de kerkdienst is er een kort 'gemeenteberaad'. Onder het genot van een kop koffie/thee praten we u graag bij / vragen we uw mening over een tweetal onderwerpen. Twee onderwerpen met een heel verschillende invalshoek, maar allebei gericht op  “de toekomst van de CTK”:
1. De stand van zaken van het proces van uittreding uit de GKO / volledige overgang van de CTK naar de PGG; Verslag wordt gedaan door enkele leden uit onze gemeente die betrokken zijn bij dit proces.
2. 
Verkenning en demonstratie van de mogelijkheden van de 'Donkey Mobile – kerkapp'. Een eigen 'CTK-app die de communicatie binnen de gemeente en de verbinding met elkaar ondersteunt, vergemakkelijkt en stimuleert.
U en jij bent van harte welkom van 11.30 tot 12.30 uur in de Tabe Zijlstrazaal van onze kerk.
 
lees meer »
 
U wordt misschien gebeld..

U wordt misschien gebeld..
In de tweede helft van januari hebt u een brief in de bus gekregen, waarin op u een beroep wordt gedaan onze wijkgemeente ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.
Nu kan het zijn dat u de komende weken via de telefoon benaderd wordt om met u in gesprek te gaan over uw bijdrage aan een financieel gezonde en daarmee toekomstbestendige kerk. Daarvoor werken we samen met Christal, een bureau dat de benodigde kennis en ervaring in huis heeft om mensen op een vriendelijke en respectvolle manier mensen te benaderen over hun bijdrage aan de kerk of andere christelijke doelen.
Misschien nog goed om te weten dat u niet gebeld wordt op tijdstippen waarop gewoonlijk de (avond)maaltijd wordt genuttigd!
 
 
Bijbelcursus

Bijbelcursus

Vanaf 17 mei 2022 biedt de Christus Triumfatorkerk een bijbelcursus van vijf avonden aan.
De cursus heet: De Bijbel in Grote Lijn. Het is een korte basiscursus die helpt om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de Bijbel en te ontdekken of er rode lijnen zijn te trekken door de veelheid van Bijbelse boeken.
Data: 17, 24, 31 mei en 7 en 14 juni 2022.
Informatie en opgeven (voor 11 mei) bij Jaap van den Akker, 070-2203769, predikant@ctkerk.nl.

lees meer »
 
€4000,- voor Oekraïne

€4000,- voor Oekraïne
Op zondag 6 maart collecteerden we voor de mensen in Oekraïne voor wie noodhulp letterlijk van levensbelang is. De collecte gaat naar giro 555. De opbrengst van de collecte is € 4.092,97 en wordt door de Centrale Diaconie van Den Haag verdubbeld. wat een prachtig bedrag!
Alle gevers hartelijk dank.
 
Samenspel

Samenspel
Tien keer per jaar verschijnt ons eigen kerkblad de Samenspel. 
Abonnees krijgen hem in de brievenbus, maar recente nummers zijn ook digitaal te lezen.
Net als onze wekelijkse Nieuwsbrief en het stedelijke kerkblad Kerk in Den Haag.
Wil je ook elke maand een Samenspel in de brievenbus ontvangen? Dat kan! Geef je op voor een abonnement: samenspel@ctkerk.nl. We vragen een (vrijwillige) gift van (minimaal) €12,50 per jaar voor ons mooie blad.
 
(nieuwe) update reorganisatie GKO (nieuwe) update reorganisatie GKO
De wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) en leden van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO). Al jaren vinden we dat geen wenselijke situatie. Het brengt veel dubbel werk met zich mee. Dubbele ledenadministratie, dubbele financiële stromen, dubbele afvaardigingen naar plaatselijke bestuursorganen. Bovendien is het ook lastig uit te leggen aan nieuwe leden van onze kerk.
 
lees meer »
 
CTK in het nieuws (3) CTK in het nieuws (3)

Op 28 november, eerste adventszondag, was er een verslaggever van Omroep West in de kerk. Hij wilde weten hoe wij in de kerk omgaan met de coronamaatregelen. Het leverde een reportage op waarin ds. Jaap van den Akker, Peter Driessen en Jacqueline Ammeraal werden geintervieuwd.
Een gedeelte van het intervieuw met ds. Van den Akker werd op 29 november ook op radio 1 uitgezonden.
 
Oud koorleden gezocht!

Oud koorleden gezocht!
Bent u ook een oud koorlid van een van de koren van de  Christus Triumfatorkerk? 
lees meer »
 
Collectes bij kerkdiensten

Collectes bij kerkdiensten
Hierbij een overzicht van de in onze CTK geplande collectes.
 
lees meer »
 
Update proces GKO en PGG Update proces GKO en PGG
De afgelopen maanden hebben wij u geregeld bijgepraat over het proces in de Algemene Kerkenraad van Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost (GKO) over de toekomst van de GKO en de toekomst van onze eigen wijkgemeente, die zowel deel uitmaakt van de GKO als van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage (PGG).
Inmiddels er in de Algemene Kerkenraad van GKO weer een nieuwe stap in dit proces gezet. De andere twee wijkgemeenten van de GKO (Noorderkerk en Pax Christikerk) gaan ook onderzoeken of zij hun gebouw in een stichting kunnen onderbrengen en de statuten van de stichting die wordt opgericht voor ons eigen kerkgebouw zijn in eerste lezing goed gekeurd.
Deze besluiten vragen ook weer wat van ons: bestuursleden voor de op te richten stichting én een gemeentebijeenkomst in september.
lees meer »
 
Plantenbieb CTK

Plantenbieb CTK
Bij de ingang aan de Juliana van Stolberglaan 154 is een plantenbieb ingericht. Je kunt er plantjes komen halen of brengen voor huis en tuin. 
lees meer »
 
Deo Sono, Populum Voco

Deo Sono, Populum Voco
In het voorjaar van 2021 maakte Matteo Fabris voor een studieopdracht een fotoreportage van onze kerk.
In de foto's komt de schoonheid en de bijzondere bouwstijl van de kerk prachtig in beeld.
Matteo is Bachelor student Urban Studies aan de Rijksuniversieteit Leiden.
Zijn werkstuk kreeg als titel mee: 'Deo Sono, populum voco'. Het is het opschrift van de klok van onze kerk: ik luid voor God en roep het volk.
De foto's van Matteo en zijn werkstuk zijn hier te zien.
 
Handleiding Appostel app

Handleiding Appostel app
De app Appostel helpt met digitale collectes. Hiermee kunt u eenvoudig een gift overmaken naar de CTK. Deze handleiding laat zien hoe je de app instelt voor gebruik en hoe je een gift doet.
lees meer »
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Sinds de uitbraak van de coronapandemie verschijnt er wekelijks op vrijdag een nieuwsbrief van onze gemeente. Om je op de hoogte te houden van het kerkelijk leven. 
Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de CTK.
Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn hier te lezen.