Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Welkom op de website Christus Triumfatorkerk
Onze kerk is gelegen in Den Haag, in het hart van de wijk Bezuidenhout. Op deze plek willen wij een open gemeente zijn met aandacht voor iedereen die in het Bezuidenhout en Mariahoeve woont, werkt of gewoon op ons pad komt.
 
lees meer »
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag voor de kerk van morgen
De Actie Kerkbalans is gestart. Meer dan 15 vrijwilligers zijn deze week op pad om de kerkbalans brief bij de leden van de Christus Triumfatorkerk in de bus te doen. Heeft u op 5 februari nog geen brief ontvangen? Stuur een bericht naar kerkrentmeester@ctkerk.nl.

Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze wijkgemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. De bijdrage komt volledig ten goede aan onze wijkgemeente. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!
 
lees meer »
 
Voorjaarsschoonmaak

Voorjaarsschoonmaak
Op 4 februari willen we graag de kerk opruimen: spullen afvoeren en een grote schoonmaak houden in de kerk. Daarvoor hebben we uw en jouw hulp nodig!
We starten op zaterdag 4 februari om 9.00 uur liefst met een grote groep vrijwilligers. In groepjes maken we allemaal een stukje van het gebouw schoon. Als we met veel zijn, zijn we in een ochtend klaar, als we met minder zijn gaan we 's middags nog even door. Wij zorgen voor koffie, thee en Bossche bollen en indien nodig voor een broodje.
Komt allen! informatie en opgeven bij Jacqueline Ammeraal: scriba@ctkerk.nl en 06 14849432.
lees meer »
 
Kerstroute naar de kribbe

Kerstroute naar de kribbe
Woensdag 21 december was het zo ver. De route werd van pijlen voorzien, de spelers werden in hun kleding geholpen, de glühwein en chocomelk werden opgewarmd. Vanaf twee uur meldden de eerste deelnemers zich aan de start. Steeds meer kwamen er, veel meer dan zich hadden aangemeld. In kleine groepjes gingen ze op pad. Fotografen legden ook de route af, met als resultaat veel blije gezichten op de foto, waarvan een kleine selectie hier wordt getoond. Aan het eind van de route, na het kraambezoek bij de kribbe werden deelnemers ontvangen in de steeds vollere hal van de kerk, waar de belevenissen werden uitgewisseld. Wat een prachtig succes!
 
lees meer »
 
Penaltyschieten

Penaltyschieten
Op zondag 27 november is er fanatiek penaltygeschoten op het plein voor de kerk. De opbrengst was voor Kerk in Actie projecten in de Golfstaten. Het leverde maar liefst €550,- op. Op onze Facebookpagina's staan wat foto's. Alle deelnemers hartelijk dank!
 
lees meer »
 
Nieuw kerkverband voor de CTK

Nieuw kerkverband voor de CTK
Op 20 november waren er zo'n vijftig gemeenteleden aanwezig bij de gemeentevergadering die aansluitend aan de kerkdienst in de Tabe Zijlstrazaal plaatsvond. Het ging over het besluit van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost (GKO) om de GKO te splitsen in twee zelfstandige protestantse gemeenten.
 
lees meer »
 
Moeilijke maatregelen om energie te sparen

Moeilijke maatregelen om energie te sparen
Ook voor de verwarming van onze kerk loopt de energierekening op. Halverwege dit jaar hebben we al meer uitgegeven aan gas en elektra dan het hele vorige jaar. Als dat zo door gaat stevenen we af op een tekort van €75.000 op onze wijkbegroting. Dat vraagt om onorthodoxe maatregelen. Bijvoorbeeld dat we de kerkzaal deze winter maar sporadisch zullen verwarmen.
 
lees meer »
 
Samenspel

Samenspel
Tien keer per jaar verschijnt ons eigen kerkblad de Samenspel. 
Abonnees krijgen hem in de brievenbus, maar recente nummers zijn ook digitaal te lezen.
Net als onze wekelijkse Nieuwsbrief en het stedelijke kerkblad Kerk in Den Haag.
Wil je ook elke maand een Samenspel in de brievenbus ontvangen? Dat kan! Geef je op voor een abonnement: samenspel@ctkerk.nl. We vragen een (vrijwillige) gift van (minimaal) €12,50 per jaar voor ons mooie blad.
 
Van de voorzitter

Van de voorzitter
Het moet gezegd: er zijn minder goede plekken te bedenken als locatie om dit stukje te schrijven. Met links een blik op de vuurtoren en rechts het uitzicht over de Oostzee mijmer ik vanaf mijn vakantieadres op het eiland Rügen over het seizoen dat achter én over het seizoen dat voor ons ligt als gemeente van de CTK.
 
lees meer »
 
Maja stelt zich voor

Maja stelt zich voor
Vanaf 1 juni werkt Maja Postma als diaconaal opbouwwerker. Ze is in dienst bij Stek en werkt in de Haagse Hout, dus zowel voor de Duinzichtkerk als voor onze kerk. Ze ondersteunt onze wijkdiaconie en is actief op de grens van onze kerk en de wijk waarin we wonen.
Hieronder stelt Maja zich voor.
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Sinds de uitbraak van de coronapandemie verschijnt er wekelijks op vrijdag een nieuwsbrief van onze gemeente. Om je op de hoogte te houden van het kerkelijk leven. 
Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de CTK.
Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn hier te lezen.
 
Deo Sono, Populum Voco

Deo Sono, Populum Voco
In het voorjaar van 2021 maakte Matteo Fabris voor een studieopdracht een fotoreportage van onze kerk.
In de foto's komt de schoonheid en de bijzondere bouwstijl van de kerk prachtig in beeld.
Matteo is Bachelor student Urban Studies aan de Rijksuniversieteit Leiden.
Zijn werkstuk kreeg als titel mee: 'Deo Sono, populum voco'. Het is het opschrift van de klok van onze kerk: ik luid voor God en roep het volk.
De foto's van Matteo en zijn werkstuk zijn hier te zien.
 
Handleiding Appostel app

Handleiding Appostel app
De app Appostel helpt met digitale collectes. Hiermee kunt u eenvoudig een gift overmaken naar de CTK. Deze handleiding laat zien hoe je de app instelt voor gebruik en hoe je een gift doet.
lees meer »