Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Welkom op de website Christus Triumfatorkerk
Onze kerk is gelegen in Den Haag, in het hart van de wijk Bezuidenhout. Op deze plek willen wij een open gemeente zijn met aandacht voor iedereen die in het Bezuidenhout en Mariahoeve woont, werkt of gewoon op ons pad komt.
 
lees meer »
 
Marcus Passie op 2 april

Marcus Passie op 2 april
Tijdens de morgendienst van zondag 2 april zal in de Christus Triumfatorkerk de Marcus Passie van Hans Boelee worden uitgevoerd.
De Marcus Passie is een gesproken en gezongen versie van het lijdensverhaal van Jezus. Het is gebaseerd op Bijbelteksten van de evangelist Marcus en getoonzet door de twintigste-eeuwse kerkmusicus en predikant Hans Boelee. Deze Marcus Passie wordt in de Christus Triumfatorkerk uitgevoerd door professionele solisten en het projectkoor Rejoice uit Wassenaar.
Uitvoering van de Marcus Passie van Hans Boelee op zondag 2 april 2023, 10.00 uur Christus Triumfatorkerk, Jul. van Stolberglaan 154 in Den Haag. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
 
lees meer »
 
“Oh Lord, hear my prayer”

“Oh Lord, hear my prayer”
Op het kerkplein staat vanaf Palmzondag (2 april) een kruis met een raster.
De komende week is het mogelijk in het raster gedachten, zorgen of gebeden achter te laten.
Op Goede vrijdag worden de briefjes verzameld en zullen de teksten meegenomen worden in de gebeden.
Buurtbewoners, voorbijgangers… ieder wordt uitgenodigd om een briefje achter te laten.
Op Paaszondag ondergaat het kruis een metamorfose. Dus loop eens langs en houd het in de gaten…
 
lees meer »
 
Symposium 15 april

Symposium 15 april

In Bezuidenhout staat een kerk

Symposium 15 april 2023 in de Christus Triumfatorkerk

Op een symposium ter gelegenheid van het 25-jarige ambtsjubileum van ds. Jaap van den Akker staat de plaats van de kerk in de wijk centraal.
Stadsdeeldirecteur Debora Lootsma schetst een beeld van de wijk: wat is Bezuidenhout voor een wijk? Wat er leeft en wie er wonen? Kerkpionier Rik Zwalua wijdt ons in in de leefwereld van de vele twintig- tot veertigjarigen in onze wijk: wat bezielt hen en wat zijn hun vragen? En Vincenza La Porta, beleidssecretaris van de Protestantse Kerk Amsterdam vergelijkt Den Haag met haar werk in Amsterdam. Daar vindt de kerk steeds weer nieuwe wegen om nieuwe groepen mensen te bereiken.
Kom ook naar dit mooie symposium: 'In Bezuidenhout staat een kerk’, op zaterdag 15 april 2023 van 15 tot 17.15 uur en geef je op via dit formulier.
 
lees meer »
 
Vergroen je omgeving met een duurzaam gedeelde plant

Vergroen je omgeving met een duurzaam gedeelde plant
Als seizoenstart van de plantenbieb organiseert de werkgroep CTK Duurzaam op zondag 23 april na de dienst een plantenruil in de hal van de kerk.

Kijk of er een plantje voor je bij zit en neem het mee: voor jezelf en/of om uit te delen.

Je kunt de 23e ook stekjes van binnen- of buitenplanten inbrengen. Heb je bloempotjes nodig? Meestal ligt er een aantal voor hergebruik onder de plantenbieb. Ook als je geen stekjes aanlevert, kun je planten meenemen. Voel je vrij!
lees meer »
 
Samenspel

Samenspel
Tien keer per jaar verschijnt ons eigen kerkblad de Samenspel. 
Abonnees krijgen hem in de brievenbus, maar recente nummers zijn ook digitaal te lezen.
Net als onze wekelijkse Nieuwsbrief en het stedelijke kerkblad Kerk in Den Haag.
Wil je ook elke maand een Samenspel in de brievenbus ontvangen? Dat kan! Geef je op voor een abonnement: samenspel@ctkerk.nl. We vragen een (vrijwillige) gift van (minimaal) €12,50 per jaar voor ons mooie blad.
 
Splitsingsbesluit definitief

Splitsingsbesluit definitief
De Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO) heeft in haar vergadering van 13 februari jl. in ‘tweede lezing’ het splitsingsbesluit van de GKO goedgekeurd. Wat nu nog rest is een bezwaarperiode van dertig dagen (tot en met zaterdag 28 maart 2023), daarna zal dit besluit definitief zijn. Vervolgens zijn er nog wel  veel praktische zaken te regelen. Dit alles zal zeker nog enkele maanden in beslag nemen.
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Arjan Brak.
Het definitieve splitsingsbesluit vindt u hier.
 
lees meer »
 
Moeilijke maatregelen om energie te sparen

Moeilijke maatregelen om energie te sparen
Ook voor de verwarming van onze kerk loopt de energierekening op. Halverwege dit jaar hebben we al meer uitgegeven aan gas en elektra dan het hele vorige jaar. Als dat zo door gaat stevenen we af op een tekort van €75.000 op onze wijkbegroting. Dat vraagt om onorthodoxe maatregelen. Bijvoorbeeld dat we de kerkzaal deze winter maar sporadisch zullen verwarmen.
 
lees meer »
 
Van de voorzitter

Van de voorzitter
Het moet gezegd: er zijn minder goede plekken te bedenken als locatie om dit stukje te schrijven. Met links een blik op de vuurtoren en rechts het uitzicht over de Oostzee mijmer ik vanaf mijn vakantieadres op het eiland Rügen over het seizoen dat achter én over het seizoen dat voor ons ligt als gemeente van de CTK.
 
lees meer »
 
Maja stelt zich voor

Maja stelt zich voor
Vanaf 1 juni werkt Maja Postma als diaconaal opbouwwerker. Ze is in dienst bij Stek en werkt in de Haagse Hout, dus zowel voor de Duinzichtkerk als voor onze kerk. Ze ondersteunt onze wijkdiaconie en is actief op de grens van onze kerk en de wijk waarin we wonen.
Hieronder stelt Maja zich voor.
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Sinds de uitbraak van de coronapandemie verschijnt er wekelijks op vrijdag een nieuwsbrief van onze gemeente. Om je op de hoogte te houden van het kerkelijk leven. 
Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de CTK.
Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn hier te lezen.
 
Deo Sono, Populum Voco

Deo Sono, Populum Voco
In het voorjaar van 2021 maakte Matteo Fabris voor een studieopdracht een fotoreportage van onze kerk.
In de foto's komt de schoonheid en de bijzondere bouwstijl van de kerk prachtig in beeld.
Matteo is Bachelor student Urban Studies aan de Rijksuniversieteit Leiden.
Zijn werkstuk kreeg als titel mee: 'Deo Sono, populum voco'. Het is het opschrift van de klok van onze kerk: ik luid voor God en roep het volk.
De foto's van Matteo en zijn werkstuk zijn hier te zien.
 
Handleiding Appostel app

Handleiding Appostel app
De app Appostel helpt met digitale collectes. Hiermee kunt u eenvoudig een gift overmaken naar de CTK. Deze handleiding laat zien hoe je de app instelt voor gebruik en hoe je een gift doet.
lees meer »