Verdieping 30 Verdieping 30

VERBINDEN

ONTMOETEN

VERDIEPEN

 

Rondom deze drie kernwoorden worden er binnen 'Verdieping 30' activiteiten georganiseerd voor mensen tussen de 25 en 40 jaar (jonge professionelen) die zoeken naar inspiratie, zingeving en/of een (geloofs)gemeenschap.

Hiermee wil de Christus Triumfatorkerk een open kerkgemeenschap zijn voor jonge mensen die in Bezuidenhout of Mariahoeve wonen en/of werken, of zich via andere wegen met ons verbonden voelen. Een plaats waar leeftijdsgenoten ontmoet kunnen worden, inspiratie gevonden kan worden en er alle ruimte is voor het goede gesprek over de belangrijke thema's in het leven.
Wij willen met elkaar onderweg zijn door het leven. Daarbij voelen wij ons als Christus Triumfatorkerk verbonden met de christelijke traditie en de Bijbel als Gods woord voor ons leven. Dat is onze basis waarmee wij op weg zijn.
 

Binnen 'Verdieping 30' worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

- gespreksgroep Samen Lezen
- eetkring 20+
- Belijdeniskring

terug