zaterdag 15 april 2023

Symposium: "In Bezuidenhout staat een kerk"

Datum: 
 zaterdag 15 april 2023
Tijdstip: 
 15:00  - 18:30
Locatie: 
 Christus Triumfatorkerk

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat de dominee Jaap van den Akker van de Christus Triumfatorkerk in Bezuidenhout predikant werd. Om dat jubileum te vieren is er op 15 april a.s. een symposium over kerk-zijn in de grote stad.

Op het symposium staat de relatie tussen de wijk en de kerk centraal. De Christus Triumfatorkerk heeft een lange geschiedenis van verbondenheid met de buurt. Exposities, concerten, maaltijden, samenwerking met de scholen in de wijk of statushouders in het SoZa-gebouw, een openhuis op de Pareldag en Openmonumentendag en de jaarlijkse  gastvrijheid voor de herdenking van het bombardement van 3 maart 1945 zijn daar voorbeelden van.
Toch kennen ook vele Bezuidenhouters de markante kerk niet van binnen. Op het symposium stellen we de vraag hoe dat komt en of dat erg is.
Stadsdeeldirecteur Debora Lootsma vertelt wat Bezuidenhout voor een wijk is: wat er leeft en wie er wonen. Kerkpionier Rik Zwalua wijdt ons in in de leefwereld van de vele twintig- tot veertigjarigen in onze wijk. De Amsterdamse Vincenza La Porta weet wat de kracht en de zwakte van een kerk in de stad anno 2023 is.
Zo komen kerk en stad met elkaar in gesprek op deze zaterdagmiddag. Daarnaast wordt het jubileum van ds. Jaap van den Akker gevierd. Het symposium staat open voor iedereen! Opgeven via dit formulier, meer informatie op www.ctkerk.nl/symposium


Programma:

15.00 uur: Opening Marieke van Vliet, gevolgd door drie korte voordrachten
16.00 uur pauze
16.15 uur: korte reactie van ds. Jaap van den Akker en gesprek met de aanwezigen.
17.00 uur: Muziek: Vocaal Ensemble, o.l.v. Christian Hutter
17.15 uur: ontmoeting en borrel
18.30 uur: einde
 

Sprekers:

Debora Lootsma (stadsdeeldirecteur Haagse Hout)
Debora is als stadsdeeldirecteur van de gemeente, samen met een team van betrokken ambtenaren, verantwoordelijk voor de sociale en fysieke leefbaarheid en participatie in stadsdeel Haagse Hout (Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot).


Rik Zwalua (Pionier bij LUX)
Rik geeft leiding aan de pioniersplek LUX, een experimentele vorm van kerk-zijn van de Protestantse Kerk Den Haag die zich speciaal richt op 20’ers en 30’ers).


Vincenza La Porta (ambtelijk secretaris Protestantse Kerk Amsterdam)
In onze hoofdstad experimenteert de kerk  volop in onze hoofdstad, Vincenza geeft leiding aan al die verschillende vormen van kerk-zijn in de grote stad.

terug