Splitsingsbesluit definitief

Splitsingsbesluit definitief
De Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO) heeft in haar vergadering van 13 februari jl. in ‘tweede lezing’ het splitsingsbesluit van de GKO goedgekeurd. Eerder op 8 november 2022 had de Algemene Kerkenraad van de GKO besloten om de GKO te splitsen in twee nieuwe gemeenten: de Protestantse Gemeente Noorderkerk-Pax Christikerk en de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk. Dat besluit is in november en december voorgelegd aan de drie wijkgemeenten van de GKO. Dit ‘kennen en horen’ van de onze gemeenteleden heeft niet tot nieuwe inzichten geleid en daardoor kon het besluit op 13 februari in tweede lezing worden vastgesteld.
Wat nu nog rest is een bezwaarperiode van dertig dagen (tot en met zaterdag 28 maart 2023), daarna zal dit besluit definitief zijn. Vervolgens zijn er nog veel praktische zaken te regelen. De classicale vergadering dient de splitsing te bekrachtigen, de notaris zal de oude GKO moeten opheffen en de twee nieuwe protestantse gemeenten moeten oprichten en de boedelscheiding zal moeten worden uitgevoerd.
Dit alles zal zeker nog enkele maanden in beslag nemen.
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Arjan Brak.
Het definitieve splitsingsbesluit vindt u hier.

Op de foto de Algemene Kerkenraad van de GKO: vlnr: Rob Boxman, Arjan Brak, Rien Rot, Wilbert de Jong (adviseur), Jannie Kuik en Jaap van den Akker. Op foto ontbreekt de nemer: Douwe Bos.
terug