Bijzondere Samenspel

Bijzondere Samenspel
Het februari-nummer van ons kerkblad Samenspel is een uniek nummer. Dit nummer is geheel gewijd aan de visie van onze kerkelijke gemeente voor de periode 2021-2025.
Al geruime tijd zijn we onze 'missie en visie' aan het verwoorden. Het begon met een gemeentebrainstormmiddag in het voorjaar van 2019 en workshops op de startzondag van 2019. Met de uitkomsten van die ontmoetingen is de kerkenraad aan de slag gegaan en heeft een visie geformuleerd. Afgelopen jaar vertraagde de coronapandemie dit proces, maar vanaf september 2020 hebben we het weer ter hand genomen. Verschillende werkgroepen hebben de vastgestelde visie van de kerkenraad omgezet in beleid en plannen voor de komende jaren. Die plannen staan nu in de Samenspel.
Het lezen waard dus! Je vindt de Samenspel hier.
terug