Pelgrimeren

Pelgrimeren

Je bent onderweg. Op weg naar de tempel. Je kijkt uit over de weg die voor je ligt. Je hebt nog een flinke tocht te gaan. Machtig grote bergen zie je voor je liggen. En je weet: waar bergen zijn, zullen ook dalen zijn, Waar dalen zijn, zullen ook struikrovers zijn, gevaar zal op je weg liggen. De warmte van de zon op je kruin, hoe zul je tegen de hitte bestand zijn? Onzekerheid over het verloop maken dat angst en twijfel in je rugzak willen kruipen. Je roept het uit: 'Vanwaar komt mijn hulp?'

Zon en schaduw
Psalm 121 is een pelgrimslied. Het staat in ons Psalmboek tussen andere pelgrimsliederen, Ze werden gezongen door gelovige joden die opgingen naar Jeruzalem om daar het Pesachfeest, of een ander joods feest te vieren in de tempel. Dat die tocht niet zonder gevaren was spreekt uit deze Psalm. Het gevaar schuilt niet alleen in rovers onderweg, maar ook in de woestheid van de natuur. De woestijn van Juda was een ruig gebied waar je doorheen moest trekken als je uit het zuiden opging naar Jeruzalem. Eén misstap en je ligt in de diepte. Eén foute afslag en je kunt omkomen door gebrek aan water.
"De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand", zo staat er in vers 5. Schaduw heeft in onze taal een negatieve bijklank. Je denkt dan aan de schaduwzijden van het leven. In de schaduw is het donker en koud. In Israël was schaduw een zegen. Als het grootste deel van het jaar de zon brandt op je lijf en het land uitdroogt, dan is schaduw zeer welkom. Als de Heer de schaduw is aan je rechterhand, dan zal de zon je niet steken.
Met de huidige klimaatverandering wordt het steeds makkelijker ons in te leven in het gevaar van de zon, Enkele weken terug waren er al hittegolven in Frankrijk. in Nederland wordt het watertekort steeds nijpender - wie had dat ooit kunnen denken in ons koude kikkerlandje. Toch zoeken we in de zomer nog graag de zon op, en nemen we de lange wachtrijen op Schiphol voor lief.

Vakantie
Vakantie is iets anders dan pelgrimeren. Toch raakt het soms aan elkaar. Je wordt even uit je vaste sleur gehaaid. Je hebt tijd voor elkaar. Je ontdekt nieuwe gebieden. Je krijgt opnieuw oog voor je omgeving, voor de mensen om je heen. Maar toch - wie weet ontstaat er deze zomerperiode ruimte voor echte vragen. De vragen van de pelgrim. De vragen van je levensweg. Ben ik wel de goede weg ingeslagen? Wat ligt er om de hoek op me te wachten? De wildernis? Verzengende hitte, een weldadige regen? Of toch een rustgevende vakantie met de mensen die je lief zijn?
Hoe dan ook - thuis of onderweg - laat Psalm 121 je vergezellen, want die vertelt je dat waar je ook bent, God gaat met je mee. Hij is je Bewaarder, je Wachter, de Schaduw aan je rechterhand. De Psalm zegt niet dat je nooit struikelt, overvallen wordt door onrecht of door de omstandigheden. Het bemoedigt je om nooit je vertrouwen te verliezen in Gods aanwezigheid. God laat je nooit alleen, op geen enkele tocht. Hij wil je altijd beschermen. Je bewaren tot in eeuwigheid, Want in Hem ben je al behouden. Tot in alle eeuwigheid. Goede zomer!
terug