Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag voor de kerk van morgen
De Actie Kerkbalans is gestart. Meer dan 15 vrijwilligers zijn deze week op pad om de kerkbalans brief bij de leden van de Christus Triumfatorkerk in de bus te doen. 

Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze wijkgemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. De bijdrage komt volledig ten goede aan onze wijkgemeente. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het antwoordformulier ruimhartig in.

Geen brief ontvangen?
Na 5 februari nog geen brief of mail ontvangen, neem dan contact op via kerkrentmeester@ctkerk.nl
terug