ds. Jaap van den Akker

ds. Jaap van den Akker
 
Drs. Jaap van den Akker (1971) studeerde Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde in 1997 af met als hoofdvak Kerkgeschiedenis. In zijn doctoraalscriptie deed hij onderzoek naar de Evangelisch bevindelijke stroming in Nederland in de achttiende eeuw. Hij volgde een minor Oude Testament, Dogmatiek en Nieuwe Geschiedenis en was student-assistent bij de sectie Kerkgeschiedenis. Tijdens zijn studie gaf hij les op twee basisscholen en op een middelbare school. In 1995-1996 liep hij stage in de Oecumenische Geloofsgemeenschap 'De Regenboog' in Leiden.

Van 1997 tot 2004 was hij predikant van de Protestantse Gemeente Tweestromenland. Een streekgemeente van vier dorpen op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. De uitdaging hier was om het eigen karakter van deze vier kernen te respecteren en tegelijkertijd samenwerking en integratie mogelijk te maken. Een jaarlijkse Bijbelse musical en Bijbelse reizen hebben de samenwerking versterkt.

Van 2004 tot 2018 was hij predikant van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Een grote kerkelijke wijkgemeente in een middelgrote stad. Hier legde Jaap zich toe op het jeugdwerk. Een denktank van 18 tot 25 jarigen - soms niet of nauwelijks bij de kerk betrokken - legde in 2009 een blauwdruk neer voor de toekomst van deze kerk. Daarnaast was hij was initiatiefnemer van de diaconaal-missionaire pioniersplek ‘Halte 2717’ in de wijk Buytenwegh.

Sinds september 2018 is Jaap van den Akker predikant van de Christus Triumfatorkerk in de wijken Bezuidenhout en Mariahoeve in Den Haag. Een divers samengestelde kerkelijke gemeente in leeftijd en sociale ligging. De uitdaging hier is om kerk voor de wijk te zijn. Hij is voorzitter van de commissie Missionaire Presentie van de Prot. Gemeente Den Haag. Een commissie die nieuwe vormen van kerk-zijn in Den Haag stimuleert.

Van 2018 tot 2020 volgde hij een opleiding Missionaire Specialisatie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Jaap van den Akker is getrouwd met Elske van den Akker-van Marle. Samen hebben ze vier kinderen.
terug