Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Welkom op de website Christus Triumfatorkerk
Onze kerk is gelegen in Den Haag, in het hart van de wijk Bezuidenhout. Op deze plek willen wij een open gemeente zijn met aandacht voor iedereen die in het Bezuidenhout en Mariahoeve woont, werkt of gewoon op ons pad komt.
 
lees meer »
 
Derde Wake voor vluchtelingen

Derde Wake voor vluchtelingen
Van 18 juni 12.00 uur tot en met 19 juni 12.00 uur is er een wake voor vluchtelingen. 24 uur lang is er een aaneengesloten kerkdienst in Bethel, het kerk-en-buurthuis waar eerder ook het kerkasiel was. Deze wake wordt gedragen door de Protestantse Kerk Den Haag en door Stek.
Ds. van den Akker doet ook mee. Hij leidt op 18 juni van 22.00 tot 23.00 uur een deel van de wake. Hij interviewt dan twee ‘ongedocumenteerden’ en legt een verband met het verhaal van Ruth dat we juist nu in onze kerken lezen.
Komt u, kom jij ook? Je kunt elk moment van de wake komen en gaan.
18 juni 12.00 uur tot 19 juni 12.00 uur, in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. Meer informatie op vind je op de website.
 
Enquête missionair werk

Enquête missionair werk
Wat merken we (wel of niet) van de Protestantse Kerk in Den Haag? De Commissie Haags Pionieren wil hier graag inzicht in krijgen. En daarom vragen we u en jij om deel te nemen aan een enquête. Je kunnen daarin aangeven hoe je aankijkt tegen het missionaire werk in onze kerk.
De enquête staat open van 7 juni tot 11 juli. Invullen duurt tien minuutjes. Na de sluitingsdatum ontvangt elke gemeente, pioniersplek een rapportage (bij voldoende respons). Mogen we je vragen om de enquête via onderstaande link in te vullen? Het helpt ons verder! Alvast hartelijk dank!
→ naar de enquete
 
lees meer »
 
Nieuwe diaconaal opbouwwerker

Nieuwe diaconaal opbouwwerker
Het heeft even geduurd, maar de vacature voor 'diaconaal opbouwwerker Haagse Hout' is ingevuld!
Met ingang van 1 juni a.s. begint Maja Postma als diaconaal opbouwwerker. Ze komt in dienst bij Stek en werkt in de Haagse Hout, dus zowel voor de Duinzichtkerk als voor onze kerk. Ze gaat onze wijkdiaconie ondersteunen en is actief op de grens van onze kerk en de wijk waarin we wonen.
We heten Maja van harte welkom in onze wijk en wensen haar veel zegen op haar werk.
 
lees meer »
 
Geloofsopvoedingsavond 24 juni

Geloofsopvoedingsavond 24 juni
Hoe kan ik (mijn) kinderen op een passende en open manier meegeven wat geloven is? Zijn er nieuwe manieren om met kinderen de Bijbel te ontdekken en erover in gesprek te komen?
Op dinsdag 24 juni zal Maartien Hutter, werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap ingaan op deze vragen. 
Een boeiende avond voor iedereen die zich bezighoudt met de geloofsopvoeding van kinderen van de basisschool, ouders, grootouders en leiding van de kinderkerk.
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00, uiteraard in onze Christus Triumfatorkerk.
 
lees meer »
 
Pinksteren

Pinksteren
Kerkdienst op Eerste Pinksterdag
5 juni 2022, aanvang: 10.00 uur.
Voorgangers: ds. Burret Olde en ds. Jaap van den Akker
Met medewerking van:  Christian Hutter (vleugel en orgel), Marieke van Vliet en Annika Kruithof (zang)

Het thema van de Pinksterdienst is: de Geest spreekt alle talen. En meerdere talen klinken er ook in de dienst. Nederlands en Indonesisch. We vieren dit vrolijke feest samen met die andere protestantse gemeente in ons gebouw: de Persekutuan Kristen Indonesia di Negeri Belanda, de Indonesische Christen gemeenschap in Nederland, kortweg PerKI. Sinds 2018 is Protestantse Gemeente PERKI Nederland net als onze wijkgemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
We zullen dus in deze pinksterdienst zowel letterlijk al figuurlijk taalbarrières doorbreken! Weet u van harte welkom in de kerk.
De dienst is ook te volgen ons ons YouTube kanaal.
 
lees meer »
 
Bij zondag 29 mei

Bij zondag 29 mei
Op zondag 29 mei is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische Kirche Leipzig-Marienbrunn, de Duinzichtkerk en onze Christus Triumfatorkerk. Deze dienst vindt plaats in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89 in Benoordenhout. De CTK is deze zondag dicht. We vieren ook onze verbondheid in de Maaltijd van de Heer.
De dienst wordt uitgezonden via het YouTubekanaal van de Duinzichtkerk. De liturgie vindt u hier.
In en na de dienst is er een ontmoeting met onze Duitse gasten uit Leipzig.
 
lees meer »
 
Gemeenteberaad 15 mei

Gemeenteberaad 15 mei
Op zondag 15 mei na de kerkdienst is er een kort 'gemeenteberaad'. Onder het genot van een kop koffie/thee praten we u graag bij / vragen we uw mening over een tweetal onderwerpen. Twee onderwerpen met een heel verschillende invalshoek, maar allebei gericht op  “de toekomst van de CTK”:
1. De stand van zaken van het proces van uittreding uit de GKO / volledige overgang van de CTK naar de PGG; Verslag wordt gedaan door enkele leden uit onze gemeente die betrokken zijn bij dit proces.
2. 
Verkenning en demonstratie van de mogelijkheden van de 'Donkey Mobile – kerkapp'. Een eigen 'CTK-app die de communicatie binnen de gemeente en de verbinding met elkaar ondersteunt, vergemakkelijkt en stimuleert.
U en jij bent van harte welkom van 11.30 tot 12.30 uur in de Tabe Zijlstrazaal van onze kerk.
 
lees meer »
 
U wordt misschien gebeld..

U wordt misschien gebeld..
In de tweede helft van januari hebt u een brief in de bus gekregen, waarin op u een beroep wordt gedaan onze wijkgemeente ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.
Nu kan het zijn dat u de komende weken via de telefoon benaderd wordt om met u in gesprek te gaan over uw bijdrage aan een financieel gezonde en daarmee toekomstbestendige kerk. Daarvoor werken we samen met Christal, een bureau dat de benodigde kennis en ervaring in huis heeft om mensen op een vriendelijke en respectvolle manier mensen te benaderen over hun bijdrage aan de kerk of andere christelijke doelen.
Misschien nog goed om te weten dat u niet gebeld wordt op tijdstippen waarop gewoonlijk de (avond)maaltijd wordt genuttigd!
 
 
Bijbelcursus

Bijbelcursus

Vanaf 17 mei 2022 biedt de Christus Triumfatorkerk een bijbelcursus van vijf avonden aan.
De cursus heet: De Bijbel in Grote Lijn. Het is een korte basiscursus die helpt om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de Bijbel en te ontdekken of er rode lijnen zijn te trekken door de veelheid van Bijbelse boeken.
Data: 17, 24, 31 mei en 7 en 14 juni 2022.
Informatie en opgeven (voor 11 mei) bij Jaap van den Akker, 070-2203769, predikant@ctkerk.nl.

lees meer »
 
€4000,- voor Oekraïne

€4000,- voor Oekraïne
Op zondag 6 maart collecteerden we voor de mensen in Oekraïne voor wie noodhulp letterlijk van levensbelang is. De collecte gaat naar giro 555. De opbrengst van de collecte is € 4.092,97 en wordt door de Centrale Diaconie van Den Haag verdubbeld. wat een prachtig bedrag!
Alle gevers hartelijk dank.
 
Samenspel

Samenspel
Tien keer per jaar verschijnt ons eigen kerkblad de Samenspel. 
Abonnees krijgen hem in de brievenbus, maar recente nummers zijn ook digitaal te lezen.
Net als onze wekelijkse Nieuwsbrief en het stedelijke kerkblad Kerk in Den Haag.
Wil je ook elke maand een Samenspel in de brievenbus ontvangen? Dat kan! Geef je op voor een abonnement: samenspel@ctkerk.nl. We vragen een (vrijwillige) gift van (minimaal) €12,50 per jaar voor ons mooie blad.
 
(nieuwe) update reorganisatie GKO (nieuwe) update reorganisatie GKO
De wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) en leden van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO). Al jaren vinden we dat geen wenselijke situatie. Het brengt veel dubbel werk met zich mee. Dubbele ledenadministratie, dubbele financiële stromen, dubbele afvaardigingen naar plaatselijke bestuursorganen. Bovendien is het ook lastig uit te leggen aan nieuwe leden van onze kerk.
 
lees meer »
 
CTK in het nieuws (3) CTK in het nieuws (3)

Op 28 november, eerste adventszondag, was er een verslaggever van Omroep West in de kerk. Hij wilde weten hoe wij in de kerk omgaan met de coronamaatregelen. Het leverde een reportage op waarin ds. Jaap van den Akker, Peter Driessen en Jacqueline Ammeraal werden geintervieuwd.
Een gedeelte van het intervieuw met ds. Van den Akker werd op 29 november ook op radio 1 uitgezonden.
 
Oud koorleden gezocht!

Oud koorleden gezocht!
Bent u ook een oud koorlid van een van de koren van de  Christus Triumfatorkerk? 
lees meer »
 
Collectes bij kerkdiensten

Collectes bij kerkdiensten
Hierbij een overzicht van de in onze CTK geplande collectes.
 
lees meer »
 
Update proces GKO en PGG Update proces GKO en PGG
De afgelopen maanden hebben wij u geregeld bijgepraat over het proces in de Algemene Kerkenraad van Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost (GKO) over de toekomst van de GKO en de toekomst van onze eigen wijkgemeente, die zowel deel uitmaakt van de GKO als van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage (PGG).
Inmiddels er in de Algemene Kerkenraad van GKO weer een nieuwe stap in dit proces gezet. De andere twee wijkgemeenten van de GKO (Noorderkerk en Pax Christikerk) gaan ook onderzoeken of zij hun gebouw in een stichting kunnen onderbrengen en de statuten van de stichting die wordt opgericht voor ons eigen kerkgebouw zijn in eerste lezing goed gekeurd.
Deze besluiten vragen ook weer wat van ons: bestuursleden voor de op te richten stichting én een gemeentebijeenkomst in september.
lees meer »
 
Plantenbieb CTK

Plantenbieb CTK
Bij de ingang aan de Juliana van Stolberglaan 154 is een plantenbieb ingericht. Je kunt er plantjes komen halen of brengen voor huis en tuin. 
lees meer »
 
Deo Sono, Populum Voco

Deo Sono, Populum Voco
In het voorjaar van 2021 maakte Matteo Fabris voor een studieopdracht een fotoreportage van onze kerk.
In de foto's komt de schoonheid en de bijzondere bouwstijl van de kerk prachtig in beeld.
Matteo is Bachelor student Urban Studies aan de Rijksuniversieteit Leiden.
Zijn werkstuk kreeg als titel mee: 'Deo Sono, populum voco'. Het is het opschrift van de klok van onze kerk: ik luid voor God en roep het volk.
De foto's van Matteo en zijn werkstuk zijn hier te zien.
 
Handleiding Appostel app

Handleiding Appostel app
De app Appostel helpt met digitale collectes. Hiermee kunt u eenvoudig een gift overmaken naar de CTK. Deze handleiding laat zien hoe je de app instelt voor gebruik en hoe je een gift doet.
lees meer »
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Sinds de uitbraak van de coronapandemie verschijnt er wekelijks op vrijdag een nieuwsbrief van onze gemeente. Om je op de hoogte te houden van het kerkelijk leven. 
Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de CTK.
Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn hier te lezen.