Welkom op de website Christus Triumfatorkerk

Welkom op de website Christus Triumfatorkerk
Onze kerk is gelegen in Den Haag, in het hart van de wijk Bezuidenhout. Op deze plek willen wij een open gemeente zijn met aandacht voor iedereen die in het Bezuidenhout en Mariahoeve woont, werkt of gewoon op ons pad komt.
 
lees meer »
 
Penaltyschieten

Penaltyschieten
Op zondag 27 november is er om 10 uur ’s morgens een kerkdienst in de Christus Triumfatorkerk (Jul. van Stolberglaan 154) met als thema R.E.S.P.E.C.T.
Jongeren en docenten van het Chr. Lyceum Zandvliet werken mee aan deze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom.
En er een speciale WK-actie.
 
lees meer »
 
Nieuw kerkverband voor de CTK

Nieuw kerkverband voor de CTK
Op 20 november waren er zo'n vijftig gemeenteleden aanwezig bij de gemeentevergadering die aansluitend aan de kerkdienst in de Tabe Zijlstrazaal plaatsvond. Het ging over het besluit van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost (GKO) om de GKO te splitsen in twee zelfstandige protestantse gemeenten.
 
lees meer »
 
Gemeenteberaad 20 november 2022 Gemeenteberaad 20 november 2022
Op 8 november was er een belangrijke vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost (GKO). Op deze vergadering is er besloten om de GKO te splitsen in twee zelfstandige protestantse gemeenten en is er overeenstemming bereikt over een boedelscheiding.
Graag vertellen we u daar meer over op 20 november na de kerkdienst (ca. 11.45 uur) in de Tabe Zijlstra zaal van onze kerk. Ook wordt u op deze bijeenkomst geïnformeerd over de restauratie van het orgel en renovatie van het sanitair.
We hopen dat ook u en jij erbij kunnen zijn!
 
lees meer »
 
Moeilijke maatregelen om energie te sparen

Moeilijke maatregelen om energie te sparen
Ook voor de verwarming van onze kerk loopt de energierekening op. Halverwege dit jaar hebben we al meer uitgegeven aan gas en elektra dan het hele vorige jaar. Als dat zo door gaat stevenen we af op een tekort van €75.000 op onze wijkbegroting. Dat vraagt om onorthodoxe maatregelen. Bijvoorbeeld dat we de kerkzaal deze winter maar sporadisch zullen verwarmen.
 
lees meer »
 
Samenspel

Samenspel
Tien keer per jaar verschijnt ons eigen kerkblad de Samenspel. 
Abonnees krijgen hem in de brievenbus, maar recente nummers zijn ook digitaal te lezen.
Net als onze wekelijkse Nieuwsbrief en het stedelijke kerkblad Kerk in Den Haag.
Wil je ook elke maand een Samenspel in de brievenbus ontvangen? Dat kan! Geef je op voor een abonnement: samenspel@ctkerk.nl. We vragen een (vrijwillige) gift van (minimaal) €12,50 per jaar voor ons mooie blad.
 
Van de voorzitter

Van de voorzitter
Het moet gezegd: er zijn minder goede plekken te bedenken als locatie om dit stukje te schrijven. Met links een blik op de vuurtoren en rechts het uitzicht over de Oostzee mijmer ik vanaf mijn vakantieadres op het eiland Rügen over het seizoen dat achter én over het seizoen dat voor ons ligt als gemeente van de CTK.
 
lees meer »
 
Maja stelt zich voor

Maja stelt zich voor
Vanaf 1 juni werkt Maja Postma als diaconaal opbouwwerker. Ze is in dienst bij Stek en werkt in de Haagse Hout, dus zowel voor de Duinzichtkerk als voor onze kerk. Ze ondersteunt onze wijkdiaconie en is actief op de grens van onze kerk en de wijk waarin we wonen.
Hieronder stelt Maja zich voor.
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Sinds de uitbraak van de coronapandemie verschijnt er wekelijks op vrijdag een nieuwsbrief van onze gemeente. Om je op de hoogte te houden van het kerkelijk leven. 
Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de CTK.
Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn hier te lezen.
 
Deo Sono, Populum Voco

Deo Sono, Populum Voco
In het voorjaar van 2021 maakte Matteo Fabris voor een studieopdracht een fotoreportage van onze kerk.
In de foto's komt de schoonheid en de bijzondere bouwstijl van de kerk prachtig in beeld.
Matteo is Bachelor student Urban Studies aan de Rijksuniversieteit Leiden.
Zijn werkstuk kreeg als titel mee: 'Deo Sono, populum voco'. Het is het opschrift van de klok van onze kerk: ik luid voor God en roep het volk.
De foto's van Matteo en zijn werkstuk zijn hier te zien.
 
Handleiding Appostel app

Handleiding Appostel app
De app Appostel helpt met digitale collectes. Hiermee kunt u eenvoudig een gift overmaken naar de CTK. Deze handleiding laat zien hoe je de app instelt voor gebruik en hoe je een gift doet.
lees meer »