Contactinformatie Contactinformatie

Christus Triumfatorkerk

Juliana van Stolberglaan 154
2595 CL Den Haag

Route (google maps) - Routebeschrijving (PDF) - Wikipedia - Facebook


 

Predikant Christus Triumfatorkerk

ds. Jaap van den Akker
Curriculum Vitae

E-mail: predikant@ctkerk.nl
Tel: 070 2203769
Op donderdag vrij
 

Diaconaal opbouwwerker

Maja Postma

E-mail: mpostma@stekdenhaag.nl
Tel.: 070 3181691 (Stek), 06 58071346 (Mobiel)
Aanwezig: maandag, dinsdag en wisselend woensdag of vrijdag 

Kleine kerkenraad 

Marieke van Vliet (voorzitter)
voorzitter@ctkerk.nl


 


 

Jacqueline Ammeraal (scriba)
scriba@ctkerk.nl
 


 

Arjen Brak (jeugdouderling)
pastoraat@ctkerk.nl
 

 

Peter Driessen (diaken)
diaconie@ctkerk.nl
 


 

Miriam Busse (ouderling communicatie)
pr@ctkerk.nl
 

 

Jaap van den Akker (predikant)
predikant@ctkerk.nl

Koster (zaalverhuur)

 
Eliz van Kampen & Mike van der Zwan
Email: koster-beheerder@ctkerk.nl
Tel: 070 383 76 55
B.g.g: 070 331 03 79 (alleen in dringende gevallen)
   
 

Predikant voor waarneming
 
ds. Ad van Nieuwpoort, Duizichtkerk
E-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl
Tel.: 06 - 29 34 63 65
maandag vrij


 
ds. Jasper Klapwijk, Pax Christi Kerk/Ichthuskerk
E-mail: jasper@ichthuskerkdenhaag.nl
Tel.: 06 – 188 500 50
ds. Geertje Zomer, Noorderkerk
E-mail: dsgeertjezomer@noorderkerkdenhaag.nl
Tel.: 06 - 81771823
   

 


 

 

Kerkelijk Bureau Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost

Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
9 - 12 uur  (maandag, woensdag en vrijdag)
tel 070 385 36 45
e-mail: pgo@casema.nl
 

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente 's-Gravenhage

Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
tel 070 385 87 07
e-mail: info@pkn-denhaag.nl


Beheer Website

Voor vragen en opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de webmaster via onderstaand emailadres.
Email: webmasters@ctkerk.nl


Bankgegevens

Vaste vrijwillige bijdragen:

  • Kerk (GKO): NL37 RABO 0373 7416 50 t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk s Gravenhage Oost inz. Bijdragen o.v.v. Christus Triumfatorkerk
  • Kerk (PGG): NL38 RABO 0373 7207 77 t.n.v. CvK Prot. Gem. s Gravenhage inz. Kerkelijke bijdragen o.v.v. Christus Triumfatorkerk
  • Collectebonnen (voor GKO en PGG): NL38 INGB 0000 0052 53 t.n.v.Collectebonnen
  • Wijkkas: NL52 INGB 0005 1440 61 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk   o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is (Samenspel, Verjaardagsfonds, Wijkkas, Gift, Legaten).
  • Diaconie GKO: NL05 INGB 0000 4270 21  t.n.v. Diaconie Geref.kerk  ’s Gravenhage-Oost.
  • Diaconie PGG: NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout.
terug