ANBI Informatie Christus Triumfatorkerk ANBI Informatie Christus Triumfatorkerk

Deze pagina bevat alle relevante ANBI informatie die u nodig heeft wanneer u donaties aan de kerk aan de belastingdienst wil opgeven.

Waar staat ANBI voor?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2006 zijn goede doelen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI-organisatie geheel vrijgesteld van schenkings- en successierechten.

Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

De Christus Triumfatorkerk is een federatie van wijkgemeentes van twee plaatselijke gemeentes: de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost. Beide plaatselijke gemeentes zijn rechtspersonen binnen de Protestantse kerk en worden daarmee elk erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan aan de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage of de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost een gift doet, mag het bedrag aftrekken bij de inkomstenbelasting.
Meer informatie m.b.t. ANBI van beide gemeentes is te vinden op de websites

.

Stichting Christus Triumfatorkerk
De Stichting Christus Truimkfatorkerk is de wijkkas van onze kerkelijke gemeente. Ook deze stichting heeft een ANBI-status.

 
terug