Oecumenische contacten Oecumenische contacten
Een jaarlijkse terugkerende oecumenische activiteit is de herdenking van het 'vergissings' bombardement op de Bezuidenhout op 3 maart 1945. Op de zondag rond deze datum is er een oecumenische herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk in samenwerking met de parochie Maria Sterre der zee en The Anglican Church.

In de vredesweek is er een oecumenische vredesgebedsdienst. Dit jaar op 22 september 2022 met diaken Henk van Zoelen en ds. Jaap van den Akker in de St. Paschaliskerk op de Wassenaarseweg.

Ook onderhouden we goede contacten met de Protestantse Indonische gemeente PERKI. Jaarlijks in juni hebben we een gezamenlijke viering. Samen hebben we een catechesegroep op zondagmiddag

Meer informatie kunt u krijgen bij Charles de Goede
terug