zondag 7 oktober 2018

gemeentebijeenkomst over nieuwe werkwijze kerkenraad

Datum: 
 zondag 7 oktober 2018
Tijdstip: 
 11.30
Locatie: 
 Christus Triumfatorkerk

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad nagedacht over een efficiƫntere en ook vooral inspirerende organisatiestructuur. Daarover is op 11 september een besluit genomen. We willen vanaf dit seizoen op een andere manier gaan werken: met een kleine en een grote kerkenraad.

De ‘grote’ kerkenraad is de eigenlijke wijkkerkenraad waar alle ambtsdragers in zit- ten. Deze grote groep van ambtsdragers komt zo’n drie keer per jaar bij elkaar en praat dan over de grote lijnen in onze gemeente. Dat is veel minder vaak dan de frequentie waarin de kerkenraad tot nu toe bij elkaar kwam. We hopen zo dat er meer tijd overblijft voor deze ambtsdragers om zich met hun eigenlijke taak bezig te houden: het pastoraat, het jeugdwerk, de diaconie en het beheer van onze kerk.

Het dagelijks bestuur komt in handen van de ‘kleine kerkenraad’ en zal bestaan uit zes tot acht ambtsdragers. Zij krijgen het mandaat om zelfstandig beslissingen te nemen, al zullen ‘grote’ beslissingen (beleidswijzigingen, beroepingswerk, grote veranderingen) altijd door de wijkkerkenraad blijven worden genomen.

Op een gemeentebijeenkomst, zondagmorgen 7 oktober na de kerkdienst, wordt u meer uitgebreid bijgepraat over deze nieuwe manier van werken. De kerkenraad hoopt dat we op deze manier beter de talenten van onze gemeente kunnen inzetten. Wilt u, wil jij meedoen in de kerk, dan is er een passende taak te vinden. En wil je graag actief zijn in het pastoraat of de diaconie? Dan hoeft dat dus niet veel vergaderingen te kosten (maar het kan wel – de keuze is aan u). Enthousiast geworden? Informeer eens bij Bert Dekker of Jaap van den Akker.

terug