Orgelrenovatie

Orgelrenovatie
Op 23 oktober 2023 is het orgel van de Christus Triumfatorkerk volledig ontmanteld. De komende maanden wordt het gerestaureerd. Een groot deel van het orgel is daarom naar de firma Verschueren in Heythuysen verhuisd. De renovatie zal tot maart 2024 duren en kost ruim €100.000,-.
Verschueren is ook de firma die in 1964 het orgel heeft gebouwd. Het is een bijzonder orgel met een opvallende vormgeving en een indrukwekkende klank. Het orgel telt meer dan 1900 orgelpijpen. Na zestig jaar is een revisie noodzakelijk. Op 9 maart 2024 zal het orgel met een concert weer feestelijk in gebruik worden genomen.
Een groot deel van de renovatie van het orgel is gedekt door subsidies en fondsen. Toch moeten er ook enkele tienduizenden euro’s uit eigen middelen worden betaald. Daarom is de kerk een actie begonnen: sponsor een orgelpijp. Voor € 50,00 ‘adopteert’ u een mooie grote roodkoperen pijp, voor een kleiner bedrag helpt u de hogere noten weer zuiver te laten klinken. Doet u mee?
U kunt uw gift overmaken op: NL52 INGB 0005 1440 61 t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk, o.v.v. 'orgel'. Bij voorbaat hartelijk dank!
terug