Giften Giften
Net als alle kerken in Nederland is ook de Christus Triumfatorkerk volledig afhankelijk van giften en bijdragen van leden en sympathisanten. Van die giften wordt het onderhoud aan ons gebouw betaald, het salaris van de beheerder en de predikant, gas en electra en alle activiteiten die we met elkaar ondernemen.
Jaarlijks hebben we ruim €100.000 aan giften nodig om op een goede manier kerk te zijn.
Wilt u onze gemeente steunen? Graag!

U kunt een gift overmaken op NL52 INGB 0005 1440 61 t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk.
Hartelijk dank!


De financiële verantwoording vindt u op onze ANBI-pagina.
terug