De CTK, de PGG en de GKO De CTK, de PGG en de GKO
Samen zijn we CTK. Samen zijn wij kerk. We willen er zijn voor jong en oud, we willen verhalen delen, God en elkaar ontmoeten, omzien naar elkaar en naar de wereld. Daar doen we het voor. Om dat kerk zijn vorm te geven zijn er structuren nodig. Er is een predikant nodig en een kerkenraad. In veel gevallen zijn er ook nog ‘hulpstructuren nodig’. Algemene kerkenraden en colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Je wilt immers graag samen werken met anderen, expertise delen en van elkaar leren. Goede samenwerking is noodzakelijk en van toegevoegde waarde, zeker in een grote stad als Den Haag. Door samenwerking is en blijft het mogelijk activiteiten voor kinderen en jongeren aan te bieden, lezingen en musicals te organiseren, inspiratie op te doen en de gemeente te ontlasten doordat overkoepelende taken worden gedeeld. Vaak lopen in die samenwerkingen lijnen uit het verleden. Structuren die nu eenmaal zo gegroeid zijn.

Op 15 maart jl. stond er een gemeentebijeenkomst gepland waarin de kerkenraad u graag had willen informeren over de huidige stand van zaken rondom de overkoepelende structuren waar de Christus Triumfatorkerk (CTK) deel van uitmaakt: de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG) en de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO). Helaas kon deze bijeenkomst vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. Om het hieronder beschreven proces niet verder te vertragen, legt de kerkenraad u deze informatie digitaal voor. Ter geruststelling, het gaat hier nog niet om het nemen van een besluit, maar om visievorming.
U kunt reageren naar de scriba (Annika Kruithof: scriba@ctkerk.nl).
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger in de AK-GKO: Robin ten Hoopen (robintenhoopen@gmail.com, 06-15952744).
Graag vóór 25 mei a.s., dan vergadert de Algemene Kerkenraad van de GKO weer.
terug