Verdieping 30 Verdieping 30

VERBINDEN

ONTMOETEN

VERDIEPEN

 

Rondom deze drie kernwoorden worden er binnen 'Verdieping 30' activiteiten georganiseerd voor mensen tussen de 25 en 40 jaar (jonge professionelen) die zoeken naar inspiratie, zingeving en/of een (geloofs)gemeenschap.

Hiermee wil de Christus Triumfatorkerk een open kerkgemeenschap zijn voor jonge mensen die in Bezuidenhout of Mariahoeve wonen en/of werken, of zich via andere wegen met ons verbonden voelen. Een plaats waar leeftijdsgenoten ontmoet kunnen worden, inspiratie gevonden kan worden en er alle ruimte is voor het goede gesprek over de belangrijke thema's in het leven.
Wij willen met elkaar onderweg zijn door het leven. Daarbij voelen wij ons als Christus Triumfatorkerk verbonden met de christelijke traditie en de Bijbel als Gods woord voor ons leven. Dat is onze basis waarmee wij op weg zijn.
 

Binnen 'Verdieping 30' worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

Dining en Wining

Gespreksgroepen 

Cursus levenskunst


Als je meer informatie wilt of per e-mail geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van 'Verdieping 30' geef je dan op voor de mailinglijst bij Marieke van Vliet.
 

 

- Wat betekent levenskunst voor jou?
- Wat maakt jou gelukkiger?
- Welke verlangens leven in jou?
- Hoe zet je dromen om in daden?
- Welke stap ga jij morgen zetten?

In 2016 is de cursus “Levenskunst” georganiseerd door de Christus Triumfatorkerk. Tijdens de drie avonden kwamen bovenstaande vragen aan bod. De cursus is o.a. gebaseerd op het boek van Sonja Lyubomirsky ‘De maakbaarheid van het geluk’ en de 12 gelukstips die zij geeft.

Een leuk verslag over deze cursus kunt u lezen in dit artikel van de Kerk in Den Haag: Levenskunst is 'in'

terug