Verdieping 30 Verdieping 30

Activiteiten voor Jonge professionelen

De Christus Triumfatorkerk wil graag een open kerk zijn voor iedereen die in Bezuidenhout woont of werkt. Ook voor 25- tot 40-jarigen (jonge professionelen) die zoeken naar inspiratie, zingeving en/of een geloofsgemeenschap. Samen met hen willen we een kerk vormen waar God gezocht en hopelijk ook gevonden wordt.

Dat is ons ideaal. De realiteit is dat er een grote kloof is tussen de leefwereld van jonge professionelen en de wereld van de kerk. Dat is naar voren gekomen uit gesprekken die we met jonge professionelen hebben gevoerd. Deze gesprekken hebben niet alleen een beeld opgeleverd van wat jonge professionelen bezighoudt, maar ook suggesties en aanknopingspunten om de kloof te overbruggen.

Op basis daarvan organiseren we voor jonge professionelen de volgende activiteiten:

Dining en Wining

Gespreksgroepen

cursus levenskunst

Als je per e-mail geïnformeerd wilt worden over de activiteiten voor jonge professionelen, geef je dan op voor de mailinglijst bij ds. Berit Bootsma.

 

Nieuw in 2015: Het dertigersdilemma


"Je bent jong en hebt het goed voor elkaar: (hoog) opgeleid, een prima baan en een leuk huis. En je hebt nog een rijk sociaal leven ook. Toch knaagt het...

"Het dertigersdilemma" is geïntroduceerd door psycholoog en loopbaanadviseur Nienke Wijnants. Zij deed uitvoerig onderzoek naar het dertigersdilemma.

Dertigers in Nederland streven vaak het 'ideale' plaatje uit de media na: een drukke baan, een hectisch sociaal leven, een gezin en daarnaast veel tijd voor culturele uitstapjes. De dertigers die deze perfectie nastreven komen soms met zichzelf in de knoei: ze leggen de lat voor zichzelf extreem hoog, willen op alle fronten tegelijk succesvol zijn en vergeten dat alle mogelijkheden er wel zijn, maar dat we daaruit vervolgens moeten kíezen. En dát blijkt dan juist zo moeilijk....

In de praktijk van (loopbaan)begeleiding blijkt dat veel dertigers met deze dilemma's al opgelucht ademhalen als ze merken dat ze niet de enigen zijn met dit probleem: herkenning en erkenning is voor sommigen soms al de helft van de oplossing!"

Noteer in je agenda: dinsdag 3 november 2015, 20.00 uur!
Doelgroep: twintigers en dertigers.

Tijdens deze avond willen we op actieve, inhoudelijke en  lichte wijze de thema's die deel uit maken van de zogenoemde "Dertigersdilmma's" met elkaar ver-, her- en erkennen. Het doel hiervan: zicht krijgen op hoe je het meeste haalt uit deze hectische levensfase en uiteindelijk toch kunt gaan genieten van de luxe van al die keuzemogelijkheden!

 

Achtergrondinformatie project Jonge professionelen

In het najaar van 2009 is de Christus Triumfatorkerk (CTK) gestart met het project Jonge Professionelen en de CTK.

Allereerst is er contact gelegd met jonge professionelen om te horen wat hen bezighoudt, hoe zij aankijken tegen het (christelijk) geloof, de kerk en de CTK in het bijzonder. De uitkomsten zijn op een rij gezet in het onderzoeksverslag Jonge professionelen en de Christus Triumfatorkerk.

Vervolgens is op basis van het onderzoeksverslag het projectplan Jonge Professionelen en de Christus Triumfatorkerk geschreven. Aan de hand van twee speerpunten - de CTK als bron van inspiratie en als ontmoetingsplek - worden diverse activiteiten georganiseerd, die jonge professionelen blijken aan te spreken. Over lopende activiteiten, zoals Dining en Wining en de gespreksgroepen is op deze website meer informatie te vinden. Een afgeronde activiteit is bijvoorbeeld het kloosterweekend dat in april 2013 heeft plaatsgevonden. Een groep jonge professionelen was toen te gast in een abdij in Brabant en ervoer daar het ritme van een Benedictijnse dag. De planning is om een dergelijke activiteit in 2016 weer te organiseren. 

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met ds. Berit Bootsma.