Herdenking Bombardement

Herdenking Bombardement
Op zondag 3 maart was de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945. Een vreselijk drama met grote impact op veel mensenlevens. In de dienst stonden we hierbij stil samen met vertegenwoordigers en de koren van de Anglicaanse Kerk en de Katholieke kerk uit Den Haag. Verschillende kerkgangers hadden bloemen meegenomen waar een mooi stuk van werd gemaakt, dat door de voorgangers van de drie kerken werd meegenomen naar het monument waar de officiële herdenking om 12.00 uur plaatsvond in aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende organisaties en nabestaanden van het bombardement. Ook het Cross of Nails werd meegedragen. We kijken terug op een mooie dienst. Het is goed om jaarlijks stil te staan bij die tragische gebeurtenis die zo ingrijpend is geweest voor Bezuidenhout en haar bewoners. Een foto-impressie op onze Facebookpagina. De teksten van de dienst staat hier.
terug