Synode van Dordrecht 1618-1619

Synode van Dordrecht 1618-1619

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa was. Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen uit heel Europa in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode. Naast een unieke kerkvergadering was dit ook een politiek en cultureel evenement, dat van invloed is geweest op onze geschiedenis, onze taal en onze gezamenlijke normen en waarden, tot op de dag van vandaag.
Deze Synode vormde het begin van de Protestantse Kerk waarvan ook onze kerk deel uit maakt. Een belangwekkende historische gebeurtenis die nog steeds doorwerkt. Daarom dit voorjaar twee activiteiten "Rond 
400 jaar Dordtse synode”.
Een avond over de achtergronden van de synode. Over Arminius en Gomarus, over de Statenvertaling, over prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt en over ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’.
En natuurlijk een dagje uit naar Dordrecht. We bezoeken het Dordts museum, de hof van Nederland en eventueel de Grote kerk.
De verdiepingsavond is op woensdag 15 mei van 20.00
tot 21.45 uur in de ChristusTriumfatorkerk.
Naar Dordrecht gaan we op zaterdag 18 mei. We verzamelen om 9.30 uur bij station Laan van NOI. rond een uur of 16.00 uur gaan we weer terug naar Den Haag. We lopen (veel) door de stad. Kosten: de verdiepingsavond is gratis. Het dagje Dordrecht gaat op eigen kosten. Reken op€ 20,- trein en €20,- musea (Museumjaarkaarthouders gratis) en een koffie en lunchstop voor eigen rekening.
Beide activiteiten zijn ook los bij te wonen.
Voor aanmelding en informatie: 
ds. Jaap van den Akker
/ 070 2203 769

.
 
terug