Van de voorzitter

Van de voorzitter
Het moet gezegd: er zijn minder goede plekken te bedenken als locatie om dit stukje voor Samenspel te schrijven. Met links een blik op de vuurtoren en rechts het uitzicht over de Oostzee mijmer ik vanaf mijn vakantieadres op het eiland Rügen over het seizoen dat achter én over het seizoen dat voor ons ligt als gemeente van de CTK.

Jubileum
Een seizoen dat wordt afgetrapt met de feestelijke viering van het 60-jarig jubileum van onze kerk en met alle activiteiten die daar bij horen. In deze editie van Samenspel leest u daar al van alles over. In de afgelopen maanden zijn er al heel veel mensen heel druk geweest met de voorbereidingen voor alle festiviteiten. Ook vanaf deze plaats: heel veel dank daarvoor! We verheugen ons met elkaar op alles wat ons in de komende weken te wachten staat!

Mijmeren
Mijmeren. Het is mijn favoriete bezigheid tijdens de weken waarin (kerken)werk op een laag pitje staat en ik, zoals ook weer in deze zomer, mijn neus achterna door Europa reis. Mijn favoriete bezigheid omdat ik er helemaal niets voor hoef te doen. Omdat de gedachten komen en gaan in de rust en de ruimte van het moment.

Het grootste plezier in deze weken beleefde ik aan ontmoetingen met anderen: onverwachtse ontmoetingen met mensen die ik nooit eerder had gezien maar met wie ik de mooiste gesprekken voerde. Over vraagstukken die ons bezig hielden, over ervaringen die de moeite van het delen waard waren en over inzichten die we daardoor zelf weer opdeden. Ontmoetingen: ongepland en onverwachts en stuk voor stuk cadeautjes in deze lange en warme zomer. Mijn belangrijkste inzicht? Dat we anderen nodig hebben en de echte dialoog om te ontdekken wie we zijn en hoe we ons tot de wereld om ons heen verhouden. Door elkaar vragen te stellen, door met elkaar het goede gesprek te voeren.

Inspiratiedag
Dit ‘goede gesprek’ voeren we als kerkenraad op 15 oktober a.s. tijdens de “Inspiratiedag”. Zoals u al in eerdere edities van Samenspel heeft kunnen lezen heeft het afgelopen jaar voor de kerkenraad o.a. in het teken gestaan van kerkzijn in de huidige tijd en over de vraagstukken waarvoor we ons in de toekomst gesteld zien. Tijdens de laatste vergadering van de grote kerkenraad constateerden we met elkaar dat de gesprekken die we hierover voerden nog niet af zijn en dat er rust en ruimte - ‘weg van de waan van de dag’- nodig zijn om met elkaar de verdieping te zoeken als het gaat om deze thema’s. Dit alles met als doel: het kiezen van een focus en het zetten van concrete stappen m.b.t. de verdere ontwikkeling van de wijkgemeente van de CTK. In de inspirerende omgeving van Op Hodenpijl in Schipluiden hebben we die rust en die ruimte gevonden. We gaan er dus mee aan de slag. Maar dat kan niet zonder de inbreng van onze gemeenteleden. Die inbreng zullen we dus een plek geven in de komende maanden. U hoort binnenkort meer van ons. Heeft u hier vragen over of wilt u hier meer over weten, fijn als u een van de kerkenraadsleden of mij even aanschiet.

Ik kijk uit naar dit nieuwe seizoen!

Hartelijke groet,
Marieke van Vliet
voorzitter@ctkerk.nl
terug