UITTOCHT UIT DE NEOLIBERALE DROOM?

UITTOCHT UIT DE NEOLIBERALE DROOM?
Er is groeiende ontevredenheid in de samenleving. Mensen voelen zich niet gehoord. Crisis volgt op crisis: kredietcrisis, klimaatcrisis , coronacrisis.
Alom groeit de kritiek op wat wel de ‘neoliberale droom’ wordt genoemd. Het is het idee dat onze samenleving beter functioneert wanneer we op alle terreinen de principes van het marktmechanisme laten gelden.
Op welkpunt staat onze samenleving nu? Is dit een keerpunt? Is er een uitweg mogelijk uit het liberale denken? Of is dat niet nodig? Wat is het fundamentele probleem en zijn er andere manieren om samen te leven?
Genoeg vragen om tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is er een uittocht mogelijk uit de neoliberale droom? Vier avonden bezinning in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022.

7 oktober: ‘Uittocht uit de neoliberale droom?’ I   
Met:  Gabriel van den Brink & Esther-Mirjam Sent 
Medio 2020 verscheen van de hand van Gabriël van den Brink het boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom en de eigenheid van het Europese Continent’. Hierin geeft Van den Brink een verklaring voor de opkomst en invloed van het huidige neoliberale denken op de westerse politiek en samenleving. Tevens schetst hij de problematische gevolgen van dit denken voor onze samenleving. Tegen de achtergrond van dit boek geven Gabriël van den Brink en Esther-Mirjam Sent hun visie op de wenselijkheid van een afscheid van dit neoliberale denken en spreken zij o.l.v. Hans Opschoor, over de mogelijkheden en ‘uitwegen’ daartoe.
 
Prof. dr. Gabriel van den Brink was tot 2016 hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan Tilburg University.
Prof. dr. Esther-Mirjam Sent is hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Prof. dr. Hans Opschoor is voormalig rector van het Institute of Social Studies Den Haag

Datum:  Donderdag 7 oktober                                
Tijd: 20.00 – 22.00u 
Locatie: Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89
Toegang: een vrije gift

8 december: ‘Uittocht uit de neoliberale droom?’ II
Met:  Erik Borgman & Irene van Staveren
Op een tweede avond stelt Irene van Staveren de vraag of de (internationale) markt zich wel láát temmen om zo ruimte te geven aan een alternatieve ordening van de samenleving. De recente geschiedenis lijkt het tegendeel te tonen. Tegenover het losgezongen internationale geldverkeer en een groeiende strijd om invloed, afzetgebied en knowhow tussen zich sterker organiserende politiek-economische machtsblokken, staan individuele landen machteloos en lijken democratisch bestuurde machtsblokken het af te leggen tegen autocratische varianten.
Erik Borgman stelt de vraag naar het idee van maakbaarheid en beheersbaarheid dat tot op de dag van vandaag onder veel pogingen ligt om ‘de geest van de wereldeconomie aan banden te leggen’.  Moet de vraag van onze tijd niet veel meer zijn: zien we een uitweg of moeten we het uithouden in de woestijn’? 

Prof. dr. Erik Borgman is hoogleraar publieke Theologie aan Tilburg University.Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. 


Datum:  Woensdag 8 december                                           
Tijd: 20.00 – 22.00u 
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
Toegang: een vrije gift

Deze reeks avonden is een initiatief van DEZINNEN, DZK en CTK
In het voorjaar van 2022 zullen de 3e en 4e avond in deze reeks worden gehouden. De avonden zijn ook afzonderlijk te bezoeken.

Voor vragen/opmerkingen n.a.v. deze reeks: mail: info@dezinnen.nl
 
terug