Symposium 15 april

Symposium 15 april

In Bezuidenhout staat een kerk

Symposium 15 april 2023 in de Christus Triumfatorkerk

Bezuidenhout is een veelzijdige wijk. Oude huizen met statuur. Naoorlogse wederopbouwhuizen, snel gebouwd na het bombardement van maart 1945. Betonbouw en kantoorkolossen. Een heus Paleis in het bos. Flats en sociale woningbouw  in Bezuidenhout-west.
Midden in Bezuidenhout staat een kerk: de Christus Triumfatorkerk (1962) - een voorbeeld van robuuste betonbouw uit de jaren ’60. Die kerk roept vragen op. De één vindt hem lelijk, de ander vindt het juist een prachtig voorbeeld van wederopstanding na verwoesting. Eenmaal binnen wordt menigeen getroffen door de veelkleurigheid, het sprekende paars en in de kerkzaal de gewijde sfeer, het unieke plafond en het stalen kruis dat de aandacht opeist.

In de wijk roept de Christus Triumfatorkerk van alles op. Veel wijkbewoners hebben geen idee wat er in de kerk gebeurt of wat voor kerk het eigenlijk is. Het gebouw en de naam Christus Triumfator helpt ook niet altijd mee. Het ademt de zelfbewuste sfeer van de gereformeerden uit de jaren ’60. De één vindt het een prachtige belijdenis, de ander vindt het verwijzen naar miskend christelijk triomfalisme uit de vorige eeuw. Veiligheidshalve spreken we in de kerk vaak van ‘de CTK’.

Inmiddels vormt de gemeente van de CTK een zeer gemêleerde groep gelovigen en zoekers. Kinderen, gezinnen, alleenstaanden, ouderen. De meesten uit Bezuidenhout en Mariahoeve, vele ook uit de regio. Traditionele gelovigen, alternatieve twijfelaars en alles wat er tussen zit. Uit allerlei lagen van de bevolking. De meeste zijn hoger opgeleid en beter bemiddeld, maar zeker niet allemaal. Een hechte gemeenschap ook: iedereen praat met elkaar, leeft met elkaar mee - een bijzondere groep mensen, die de kleurrijkheid van het gebouw weerspiegelt.

De CTK heeft ook een lange geschiedenis van verbondenheid met de buurt. Exposities, concerten, maaltijden, samenwerking met de scholen in de wijk en statushouders in het SoZa-gebouw, een open huis op de Pareldag en Openmonumentendag en de jaarlijkse  gastvrijheid voor de herdenking van het bombardement van 3 maart 1945 zijn daar voorbeelden van.
Toch bereiken we ook velen in het Bezuidenhout niet.
Dat is jammer. We komen graag met buurtbewoners in gesprek. In het verleden zijn daar aanzetten voor gegeven door ds. Jan van Opstal en ds. Berit Bootsma. Recent is er een onderzoek (‘God in de stad’) gedaan naar wie er in Bezuidenhout wonen en waar we nauwelijks contact mee hebben. Wat hebben ze ons te zeggen en hebben wij hen ook iets te bieden? Vooralsnog is het daarbij gebleven.

Op een symposium ter gelegenheid van het 25-jarige ambtsjubileum van ds. Jaap van den Akker willen we een stap verder zetten. We willen kerk en wijk dichter bij elkaar brengen door te onderzoeken wat Bezuidenhout voor een wijk is: wat er leeft en wie er wonen (a); door te ontdekken wat de leefwereld van de vele twintig- tot veertigjarigen in onze wijk is (b) en te onderzoeken wat de kracht en de zwakte van een kerk in de stad anno 2023 is (c).
Die lijnen willen we op 15 april bij elkaar brengen, zodat we verder kunnen en taal en vormen vinden om nog meer kerk te zijn met en in Bezuidenhout.
Weet u dus welkom bij het symposium “Er staat een kerk in Bezuidenhout’
Op zaterdag 15 april 2023 van 15 tot 17.15 uur

 

Spekers:

Debora Lootsma (stadsdeeldirecteur Haagse Hout)
Debora is als stadsdeeldirecteur van de gemeente, samen met een team van betrokken ambtenaren, verantwoordelijk voor de sociale en fysieke leefbaarheid en participatie in stadsdeel Haagse Hout (Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot)

Rik Zwalua (Pionier bij LUX)
Rik geeft leiding aan de pioniersplek LUX een experimentele vorm van kerk-zijn van de Protestantse Kerk Den Haag die zich speciaal richt op 20ers en 30ers)

Vincenza La Porta (ambtelijk secretaris Protestantse Kerk Amsterdam)
De kerk pioniert volop in onze hoofdstad, Vincenza geeft leiding aan al die verschillende vormen van kerk-zijn in Amsterdam.

Dagvoorzitter: Marieke van Vliet (voorzitter Kerkenraad CTK).
 

Programma:

15.00 uur: Opening Marieke van Vliet, gevolgd door drie korte voordrachten (15-20 minuten)
pauze
16.15 uur: reactie daarop van ds. Jaap van den Akker (max. 15 minuten) en vervolgens gesprek met de zaal.
17.00 uur: afsluitende korte viering/muziek (vocaal ensemble, Christian Hutter)

Tijd van 15.00 tot 17.15 uur, daarna borrel tot 19.00 uur.

Geef je op via dit formulier.
terug