Pinksteren

Pinksteren
“Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.” (Hnd 2: 11).
Het is zo’n bekende zin uit het Pinksterevangelie. De verbazing van de Parten, Meden en Elamieten en al die anderen in Jeruzalem met hun verschillende talen die tot hun verbazing de leerlingen van Jezus in hun eigen taal horen spreken.
Ze verstaan elkaar! Misschien is dat naast de uitstorting van de heilige Geest, wel het belangrijkste moment van het Pinksterfeest. De Geest van God zorgt ervoor dat we elkaar verstaan.
In het Jeruzalem van het jaar 30 na Christus was dat net zo bijzonder als in het Den Haag van 2022. In onze samenleving lijken we steeds meer langs elkaar heen te leven en langs elkaar heen te praten. We luisteren niet meer echt naar elkaar. We zetten elkaar al bij voorbaat in hokjes. Hoe vaak spreken we iemand die anders denkt over het coronabeleid, die een andere culturele achtergrond heeft, die echt fundamenteel anders gelooft (of niet gelooft), een andere sociale achtergrond heeft?
Maar weinig vrees ik. En zo ontstaat een samenleving in ’bubbels’: groepen mensen die het roerend met elkaar eens zijn en zelden iemand ontmoeten of echt spreken die ander in het leven staat.
Met Pinksteren wordt die grens doorbroken. Op eerste Pinksterdag worden wij opgeroepen uit onze bubbel te stappen en een nieuwe taal te spreken. De taal van Pinksteren, de taal van de heilige Geest, de taal van God met ons. De taal die iedereen verstaat.
Dat wordt een zoektocht, een opdracht.
Gezegende Pinksterdagen.

Kerkdienst op Eerste Pinksterdag:
5 juni 2022, aanvang: 10.00 uur.
Voorgangers: ds. Burret Olde en ds. Jaap van den Akker
Met medewerking van:  Christian Hutter (vleugel en orgel), Marieke van Vliet en Annika Kruithof (zang)
Ouderlingen: Miriam Busse (CTK) en Budi Hadi (Perki)
Diakenen: Robby Choenni (CTK) en Rimbun Soeters
Het thema van de Pinksterdienst is: de Geest spreekt alle talen. En meerdere talen klinken er ook in de dienst. Nederlands en Indonesisch. We vieren dit vrolijke feest samen met die andere protestantse gemeente in ons gebouw: de Persekutuan Kristen Indonesia di Negeri Belanda, de Indonesische Christen gemeenschap in Nederland, kortweg PerKI. Sinds 2018 is Protestantse Gemeente PERKI Nederland net als onze wijkgemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
We zullen dus in deze pinksterdienst zowel letterlijk al figuurlijk taalbarrières doorbreken! Weet u van harte welkom in de kerk.

De dienst is ook te volgen ons ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC6XNEbRxCdnitaY3VUnJY4g
terug