Paasontbijtservice

Paasontbijtservice
Vorig jaar was er een spontaan idee om ter vervanging van ons jaarlijkse Paasontbijt een ‘Paasontbijtservice’ aan te bieden. Een idee dat zelfs het achtuurjournaal haalde! Dit jaar willen we die service weer aanbieden. Iedereen die toch een beetje het gevoel wil hebben om samen Pasen te vieren, kan een Paasontbijt bestellen. Doe dat vóór 28 maart via paasontbijt@ctkerk.nl. Een paasontbijtje kost €5,-.

U kunt óók een paasontbijt voor iemand bestellen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken, of het minder breed heeft. U kunt daarvoor zelf namen aandragen, maar we gaan ook samen met ‘Lichtpuntjes Mariahoeve’ paasontbijtjes bezorgen bij alleenstaande senioren die niet zelf voor een feestelijk Paasontbijt kunnen zorgen.
U kunt deze actie sponsoren door aan te geven hoeveel ontbijtjes u voor uzelf besteld, en hoeveel u er wilt sponsoren. Een gift overmaken kan ook: IBAN NL27 INGB 0005 7204 00, t.n.v. M.E. van den Akker-van Marle, o.v.v. paasontbijt. Een eventueel overschot van deze actie wordt gedoneerd aan de veertigdagentijdcollecte van Kerk in Actie.
Informatie bij Elske van den Akker, 070 8889031, paasontbijt@ctkerk.nl.
terug