Maja stelt zich voor

Maja stelt zich voor
Vanaf 1 juni werkt Maja Postma als diaconaal opbouwwerker. Ze is in dienst bij Stek en werkt in de Haagse Hout, dus zowel voor de Duinzichtkerk als voor onze kerk. Ze ondersteunt onze wijkdiaconie en is actief op de grens van onze kerk en de wijk waarin we wonen.
Hieronder stelt Maja zich voor:

Vanaf 1 juni ben ik aan het werk als diaconaal opbouwwerker in het Haagse Hout. De eerste zondag in juli heb ik mij verbonden aan uw gemeente en kreeg, zoals ds. Jaap van den Akker al in de Samenspel schreef, een kerkelijke zending mee. In die dienst heb ik toen mijn bevindingen van de eerste maand vertelt. Een korte weergave daarvan treft u hieronder:

“Uw kerk staat midden in het Bezuidenhout, maar naar mijn idee zijn het niet alleen de stenen die er staan. U als kerkelijke  gemeente denkt na, wil plaats bieden aan initiatieven die goed zijn voor de wijk en haar buurtbewoners. Weet mondiale zaken onder de aandacht te brengen en is een thuis voor mensen die op zoek zijn naar verdieping in hun leven.
Mijn werk als diaconaal opbouwwerker speelt zich deels in deze wijk af en deels in het Benoordenhout. Daarnaast krijg ik via collega’s van Stek, de stichting voor stad en kerk, u wel bekend, de grootstedelijke nood mee waarmee zij dagelijks te maken hebben.
In die driehoek ga ik met u zoeken naar mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen de kerk en de wijk.
Heel zichtbaar zal ik wellicht voor u niet altijd zijn. Uw diakenen en andere werkgroep leden zijn dat wèl en ik heb al met een paar  van hen kennisgemaakt. 
Zelf ben ik verschillende jaren diaken geweest en het heeft mij destijds de ogen geopend voor wat er zich in het maatschappelijk veld allemaal afspeelt. Het heeft mijn denken en doen verrijkt en ik kan het ieder van u van harte aanbevelen.”

Inmiddels zijn we iets verder in de tijd.
Vanwege het feit dat veel werkgroepen een (hopelijk heerlijke) zomerpauze hielden, heb ik mij vooral georiënteerd op het leren kennen van de wijken, met de bijbehorende organisaties én het persoonlijk spreken van mensen. Daarnaast heb ik geproefd aan mooie zomerbijeenkomsten die georganiseerd zijn door de kerken.
Een kerkelijke gemeenschap heeft veel te bieden. Laten we dat blijven benoemen en waarderen! 

Ik vind het fijn om u als gemeente goed te leren kennen. Met enige regelmaat zal ik daarom ook zondags in de kerk zijn. Tot slot nog een persoonlijke noot om iets van mijn achtergrond aan te geven.
In het verre verleden heb ik gewerkt als ( wijk-) verpleegkundige. Tijdens de jaren dat ik diaconaal actief was heb ik de ommezwaai gemaakt naar het welzijnswerk en heb daarna in Zoetermeer en Waddinxveen gewerkt als sociaal makelaar. Ik ben getrouwd met Bert. We hebben 3 kinderen die inmiddels uitgevlogen zijn en sinds kort zijn we grootouders van 2 kleinkinderen.


Maja Postma
M:06 58071346
E: mpostma@stekdenhaag.nl
terug