Nieuw kerkverband voor de CTK

Nieuw kerkverband voor de CTK
Op 20 november waren er zo'n vijftig gemeenteleden aanwezig bij de gemeentevergadering die aansluitend aan de kerkdienst in de Tabe Zijlstrazaal plaatsvond. Het ging over het besluit van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost (GKO) om de GKO te splitsen in twee zelfstandige protestantse gemeenten.

Splitsing
De Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost bestaat sinds 2004 uit drie wijkgemeenten: een wijkgemeente rond de Noorderkerk (Duinoord), één rond de Pax Christikerk (Mariahoeve) en een wijkgemeente rond de Christus Triumfatorkerk (Bezuidenhout). Omdat 'onze' CTK- gemeente ook onderdeel uitmaakt van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage (PGG) levert dat voor onze wijkgemeente veel dubbel werk op en een ingewikkelde besluitvorming. Al jaren zoeken we daar een oplossing voor. Die lijkt nu gevonden te zijn in een splitsing van de GKO in twee nieuwe zelfstandige gemeenten.
Op 8 november heeft de Algemene Kerkenraad van de GKO daartoe besloten. De GKO wordt gesplitst in twee nieuwe gemeenten: de Protestantse Gemeente Noorderkerk/Pax Christikerk en de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk.

Gemeenteberaad
Over dit AK-besluit moet vervolgens elke wijkgemeente ‘gekend en gehoord’ worden. In onze wijkgemeente gebeurde dat in een gemeenteberaad op 20 november. Ds. Jaap van den Akker en ouderling Arjan Brak zijn namens de CTK lid van de Algemene Kerkenraad van de GKO. Zij lichtten het besluit van de AK toe.
Duidelijk werd dat dit besluit niet betekent dat we nu fuseren met de PGG. Vooralsnog ontstaat er een “Protestantse Gemeente CTK” die zoveel mogelijk gaat samenwerken met de CTK-wijkgemeente van de PGG - een federatie heet dat in kerkelijk jargon. Wel geeft het ons als CTK- gemeente veel meer vrijheid en armslag om over onze eigen koers en investeringen te beslissen. De (federatieve) wijkkerkenraad van de CTK vormt immers ook de kerkenraad van de nieuwe PG CTK.

Vragen
Vervolgens werden er enkele vragen gesteld. Eén vraag ging over de PGG en met name hoe ‘veilig’ we onder de vleugels van de PGG zijn. Het antwoord daarop was tweeledig. Het klopt dat er het laatste decennium drastisch is bezuinigd in de PGG. Dat heeft geresulteerd in de verkoop van kerkgebouwen en fusie van wijkgemeenten. Inmiddels is dat traject achter de rug en heeft de PGG van dit proces geleerd. De afgelopen vijf jaar lag het primaat veel meer bij de wijkgemeenten. Feit is wel dat de PGG nog steeds grote financiële tekorten heeft. De komende jaren groeit de PGG toe naar een model waarin alle wijken zelf verantwoordelijk zijn voor een sluitende begroting. Het andere deel van het antwoord was dat de nieuwe PG CTK een zelfstandige gemeente is die dus ook zelf haar boekhouding op orde kan en moet houden en daarbij dus niets van doen heeft met de financiën van de PGG.
Een andere vraag ging over het risico dat we met deze stap lopen. Vooral ook met het in stand houden van ons kerkgebouw. Feit is dat we een onderhoudsintensief kerkgebouw hebben, dat zestig jaar oud is en een rijksmonument, met een omvangrijk (en duur) grootonderhoudsplan. De risico’s die ons kerkgebouw met zich mee draagt zijn niet groter of kleiner dan binnen het huidige GKO-verband. Het nieuwe verband maakt het juist makkelijker om te investeren in het gebouw. Ook nu al zijn wij als wijkgemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. Vooralsnog gaat dat prima met de verhuur van het gebouw. Wel zorgen de coronacrisis en de huidige energielasten voor een verminderde huuropbrengst.
Ten slotte was er veel lof voor Robin ten Hoopen, Annelies de Groot, Frits Beeftink, Joke Dekker, Arjan Brak en Jaap van den Akker die al vele jaren bezig zijn om uit de impasse in de GKO te komen. Dit besluit brengt dat een stuk dichterbij.

Vervolg
De kerkenraad van de CTK is erg blij met de grote opkomst tijdens dit gemeenteberaad en de positieve reactie op het besluit van de aanwezigen. Als ook de andere twee wijkkerkenraden hun gemeente hebben ‘gekend en gehoord’ zal het splitsingsbesluit ‘in tweede lezing’ worden vastgesteld in de AK. Daarna moeten er nog enkele kerkelijke en juridische handelingen worden verricht. De daadwerkelijke splitsing zal dus ergens in het voorjaar van 2023 zijn beslag krijgen.

Meer informatie in vorige berichten.
terug