Neoliberalisme (slot)

Neoliberalisme (slot)
Afsluitende avond in de serie: Uittocht uit de neoliberale droom

Op woensdag 12 oktober sluiten we ons boeiende leerhuis over het neoliberalisme af met en forum discussie in de Christus Triumfatorkerk.

Inleiding
Er waart al geruime tijd een Neoliberale droom door onze landen. Niet alleen recente crises als de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de coronacrisis lijken die neoliberale droom te verstoren. Ook ZZP'ers komen in de knel en steeds meer kapitaal komt terecht bij steeds minder mensen, met alle gevolgen van dien. Voor ons genoeg reden om tijdens een viertal avonden stil te staan bij het Neoliberalisme.
Is een uittocht uit deze neoliberale droom nodig en zo ja, is het mogelijk? Drie avonden hebben we het daarover met deskundigen gehad. Het bracht ons een veelheid aan inzichten maar wat kunnen mensen van goede wil hiermee? En bovendien: we denken dat die neoliberale droom en de vraag of een uittocht daaruit nodig en mogelijk is, alles van doen heeft met onze kijk op het leven en dus ook op ons geloven.
Gabriël van den Brink opende de serie met een prikkelende samenvatting van zijn boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom’. Esther-Mirjam Sent, Hans Opschoor en Erik Borgman reageerden: aanvullend, instemmend en ook kritisch. Rob de Wijk verbond het thema met de actualiteit en de internationale machtsverhoudingen.

Uitweg uit het doolhof
De vraag voor de laatste avond luidt: wat betekent het een en ander voor het leven, geloven en beleid van alledag.
We hebben Erik Borgman, Merijn Oudenampsen, Jannet van der Spek en Sarah van Hugte bereid gevonden om in gesprek te gaan over deze vraag. Als moderator treedt op Cees van der Laan.
Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie. Merijn Oudenampsen is socioloog; samen met Bram Mellink schreef hij een Nederlandse geschiedenis van het Neoliberalisme. Jannet van der Spek is predikant voor de Lukaskerk en de Lutherse gemeente te Den Haag. Sarah van Hugte werkt als econoom bij de Sociaal Economische Raad. Zij is één van de initiatiefnemers van de Nieuwe Economen Podcast.
Cees van der Laan is hoofdredacteur van het dagblad Trouw.

12 oktober 2022, 20.00 uur
Christus Triumfatorkerk, Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
Aanmelden wordt op prijs gesteld.
terug