Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 is gestart

De Actie Kerkbalans is gestart. Meer dan 15 vrijwilligers zijn in de week van 15 tot 22 januari op pad om de kerkbalans brief bij de leden van de Christus Triumfatorkerk in de bus te doen. Heeft u op 22 januari nog geen brief ontvangen? Of bent u geen lid en wilt u toch bijdragen? Stuur een bericht naar kerkrentmeester@ctkerk.nl. U kunt ook een gift geven via deze link.

Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze wijkgemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. De bijdrage komt volledig ten goede aan onze wijkgemeente. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker in een moeilijke periode door de coronacrisis en straks daarna willen we als kerk vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
terug