Gemeenteberaad 20 november 2022 Gemeenteberaad 20 november 2022

Op 8 november was er een belangrijke vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost (GKO). Op deze vergadering is er besloten om de GKO te splitsen in twee zelfstandige protestantse gemeenten en is er overeenstemming bereikt over een boedelscheiding.
Graag vertellen we u daar meer over op 20 november na de kerkdienst (ca 11.45 uur) in de Tabe Zijlstra zaal van onze kerk. Ook wordt u op deze bijeenkomst geïnformeerd over de restauratie van het orgel en renovatie van het sanitair.
We hopen dat ook u en jij erbij kunt zijn!


Gezamenlijke verklaring

Algemene Kerkenraad Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage Oost


Grote stap in reorganisatie GKO
Sinds 2020 is de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage Oost (GKO) een proces van reorganisatie in gegaan. Het idee van deze reorganisatie is dat de wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk (CTK) uittreedt uit de GKO en de Noorderkerk en de Pax Christikerk samen verder gaan.
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de GKO op 8 november jl. is een vergaande beslissing in dit proces genomen. In deze vergadering is ‘in eerste lezing’ het zogenaamde splitsingsbesluit aangenomen.
Dat betekent dat er overeenstemming is onder welke voorwaarden de GKO zich splitst in twee nieuwe zelfstandige Protestantse Gemeenten: de Protestantse Gemeente Christus Triumfatorkerk te ’s-Gravenhage en de Protestantse Gemeente Noorderkerk-Pax Christikerk te ’s-Gravenhage. In het vastgestelde ontwerp-besluit leest u de details. In bijlage 2 bij deze overeenkomst vindt u de afspraken over de verdeling van de financiële vermogens die deze splitsing tot gevolg heeft.

De volgende stap in dit proces is het ‘kennen en horen van de gemeente’. Graag willen wij u daarom uitnodigen om op zondag 20 november, na de kerkdienst (omstreeks 11.30 uur), naar de Tabe Zijlstrazaal in onze kerk te komen.
U wordt dan bijgepraat over deze reorganisatie en u hebt de gelegenheid vragen te stellen. Met uw zienswijzen (en die van de wijkgemeente van de Noorderkerk en de Pax Christikerk) kan de Algemene Kerkenraad van de GKO het besluit vervolgens in ‘tweede lezing’ aannemen.

Achtergrond
De wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk (CTK) bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) en leden van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO). Vroeger zouden we dat een ‘Samen-op-Weg-gemeente’ noemen. In 2020 is een proces in gang gezet om te onderzoeken of de CTK volledig zou kunnen aansluiten bij de PGG en sluit aan bij het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland om ‘lichter kerk’ te zijn (waarmee wordt bedoeld dat we minder bestuursfuncties hebben en meer inzet in de wijkgemeenten zelf willen organiseren).
In 2021 zijn daarvoor grote stappen gezet. Er komt heel wat kijken bij deze overstap. In de GKO moet een boedelscheiding plaatsvinden tussen de drie wijkgemeenten van de GKO (Noorderkerk, Pax Christikerk en de CTK) en er lopen gesprekken tussen de CTK en de PGG over de voorwaarden om de CTK volledig op te laten gaan in de PGG. Uitsluitend zakelijke overwegingen van de zijde van de PGG hebben ertoe geleid dat fusie met de PGG (vooralsnog) niet mogelijk is.  Wel wordt de verbondenheid en eenheid tussen de CTK en de PGG geïntensiveerd.  

Andere belangrijke gespreksonderwerpen waren bijvoorbeeld het kerkgebouw van de CTK en het gesprek tussen de gemeenteleden van de Noorderkerk over hun toekomst.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de GKO te splitsen in twee nieuwe gemeenten met als gevolg dat de (GKO-)gemeenteleden van de CTK die formeel onder GKO vallen, het kerkgebouw en de koster van de CTK en de formatie van onze predikant wordt ondergebracht in een nieuwe kerkelijke gemeente die zoveel als mogelijk met de PGG gaat samenwerken. De Noorderkerk en de Pax Christikerk gaan vervolgens samen verder. Vanaf mei 2022 is dit model uitgewerkt en op 8 november jl. is daartoe besloten.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Arjan Brak (06 25094169), ds. Jaap van den Akker (0790 2203769) of Frits Beeftink (015 3618267).
terug