U wordt misschien gebeld..

U wordt misschien gebeld..
In de tweede helft van januari hebt u een brief in de bus gekregen, waarin op u een beroep wordt gedaan onze wijkgemeente ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.
Nu kan het zijn dat u de komende weken via de telefoon benaderd wordt om met u in gesprek te gaan over uw bijdrage aan een financieel gezonde en daarmee toekomstbestendige kerk. Daarvoor werken we samen met Christal, een bureau dat de benodigde kennis en ervaring in huis heeft om mensen op een vriendelijke en respectvolle manier mensen te benaderen over hun bijdrage aan de kerk of andere christelijke doelen.
Misschien nog goed om te weten dat u niet gebeld wordt op tijdstippen waarop gewoonlijk de (avond)maaltijd wordt genuttigd!
 
terug