Gebed om vrede op 1 april

Gebed om vrede op 1 april
Vanwege de situatie in Oekraine is er op vrijdag 1 april om 13.15 uur een Oecumenisch vredesgebed op het Vredesplein in de Parkstraat. Het wordt georganiseerd door de Haagse Gemeenschap van Kerken.
Vanuit de Haagse Hout lopen we vanuit verschillende kerken naar de Parkstraat. Ook vanaf de CTK. We vertrekken om 12.30 uur vanaf de kerk.
Bij de hoek Malieveld/Haagse Bos ontmoeten we de groep die start bij de St Paschaliskerk - zo wordt de groep steeds groter. Loop je mee?

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt om 13:15 uur door de Haagse Gemeenschap van Kerken het vredesgebed gebeden op het plein voor de St. Jacobus de Meerdere Kerk, Parkstraat 65a in Den Haag. Dit plein wordt voor die gelegenheid omgedoopt in het Vredesplein.
We bidden voor vrede in de wereld en staan stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld. Vast onderdeel van het gebed is de Litanie van Verzoening van de Community of the Cross of Nails. Dit Cross of Nails staat afwisselend in een van de in 1945 bij het bombardement op het Bezuidenhout verwoeste christelijke kerken.
Nu de wereldvrede geschokt wordt door de inval in Oekraïne is ons gebed meer dan ooit nodig. Daarom nodigen we u uit op vrijdag 1 april a.s. vanuit de St. Paschaliskerk en vanuit de kerk van H. Antonius Abt met ons naar de St. Jacobuskerk te lopen en daar aan het vredesgebed deel te nemen.

Oecumenisch Vredesgebed
Vrijdag 1 april 2022 om 13:15 uur op het Vredesplein, Parkstraat 65a te Den Haag

Vertrek:
Christus Triumfatorkerk, Jul. van Stolberglaan 154 om 12:30 uur
St. Paschaliskerk, Neuhuyskade 97 om 12:30 uur
H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233 om 12:15 uur
Iedereen is welkom om met ons mee te lopen en mee te bidden!
terug