Moeilijke maatregelen om energie te sparen

Moeilijke maatregelen om energie te sparen
Op 3 oktober bespraken wij in de kerkenraad de financiële positie van onze kerk. De jaarrekening van 2021 laat een klein tekort zien. De prognose voor het lopende jaar 2022 ziet er een stuk minder rooskleurig uit. De voornaamste oorzaak is de energierekening. Halverwege dit jaar hebben we al meer uitgegeven aan gas en elektra dan het hele vorige jaar. Als dat zo door gaat stevenen we af op een tekort van €75.000 op onze wijkbegroting.
Daarom heeft de kerkenraad het volgende besloten. We gaan aan de slag met energiebesparende maatregelen en proberen aanspraak te maken op de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Dat zal ondanks de subsidie (30%) een flinke investering vergen en pas in de toekomst besparingen opleveren. Eenvoudiger isolatiemaatregelen worden op korte termijn uitgevoerd.
Tot die tijd en zeker deze komende winter, zal dat nog geen effect hebben. Dat vraagt om maatregelen om zo energiezuinig mogelijk te kunnen werken in het dagelijkse gebruik van het kerkgebouw. De zalen zullen tot maximaal 19 graden worden verwarmd en de hal tot 18 graden. Iedereen die ons gebouw gebruikt wordt gevraagd zuinig met energie om te gaan en (bijv.) altijd na gebruik de verlichting in de ruimte uit te doen.
De grootste aandachtspunt betreft de verwarming van de kerkzaal. Gezien de kosten van het verwarmen van de kerkzaal hebben we besloten dat de kerkzaal deze winter niet verwarmd tenzij de temperatuur dermate laag is dat het onmogelijk is op een goede manier een kerkdienst te beleven. Wanner het in de kerkzaal te koud is zullen we bij gewone diensten de Tabe Zijlstrazaal gebruiken die is makkelijker te verwarmen. Bij bijzondere diensten (denk aan Eeuwigheidszondag of Kerst) wordt de kerkzaal wel verwarmd.
Het zijn moeilijke en ingrijpende maatregelen in bijzondere omstandigheden. We zullen zorgen voor fleecedekens voor mensen die het koud krijgen in de kerk. U kunt ook uw jas of sjaal meenemen de kerk in. We hopen zo op een aanvaardbare manier de winter door te komen en vragen u om begrip en medewerking.
Reeageren? Graag: scriba@ctkerk.nl.
terug