Bankgegevens Bankgegevens
  • Vaste vrijwillige bijdragen (GKO): NL65 RABO 0373 7470 63 t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk s Gravenhage Oost inz. CTK o.v.v.Christus Triumfatorkerk
  • Vaste vrijwillige bijdragen (PGG): NL38 RABO 0373 7207 77 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 's Gravenhage inz. Kerkelijke bijdragen o.v.v. Christus Triumfatorkerk
  • Collectebonnen: NL46 INGB 0000 0767 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 's Gravenhage Vermeld bij uw overschrijving "Collectebonnen" en uw naam & adres!
  • Wijkkas: NL52 INGB 0005 1440 61 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. het doel waarvoor het bestemd is (Samenspel, Verjaardagsfonds, Wijkkas, Gift, Legaten).
  • Diaconie PGG: NL65 INGB 0001 7687 12 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout.
  • Collecten: NL94 INGB 0391 4385 30 t.n.v. Stichting Christus Triumfatorkerk Collecten
terug