€4000,- voor Oekraïne

€4000,- voor Oekraïne
Op zondag 6 maart collecteerden we voor de mensen in Oekraïne voor wie noodhulp letterlijk van levensbelang is. De collecte gaat naar giro 555. De opbrengst van de collecte is € 4.092,97 en wordt door de Centrale Diaconie van Den Haag verdubbeld. wat een prachtig bedrag!
Alle gevers hartelijk dank.
terug