Den Haag geeft warmte

Den Haag geeft warmte
Het dagelijks leven wordt snel duurder, met name door de sterke stijging van de energieprijzen. Vooral mensen met een laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Zij hebben weinig of geen ruimte om prijsstijgingen in hun vaste lasten en dagelijkse boodschappen op te vangen. De compensatie van gemiddeld € 400 voor alle huishoudens zal voor hen bij lange na niet voldoende zijn om dit op te vangen. Zelfs de extra compensatie voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum kan de stijging van de energiekosten niet opvangen. In navolging van andere kerken en organisaties elders in het land start Stek daarom met de actie 'Den Haag geeft warmte'. De diaconie wil uw aandacht vestigen op deze actie die loopt van 22 december 2021 tot 14 februari 2022.

Deel je mee?

Een gift geven kan via Stek: NL83 INGB 0009 5168 45 o.v.v. ik geef warmte. Of scan de QR-code.
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI).

De volledige opbrengst komt in de vorm van supermarktbonnen bij de ontvangers terecht. Om te voorkomen dat deze gift invloed zal hebben op een reguliere uitkering, is hierover met de gemeente Den Haag afstemming geweest.

https://stekdenhaag.nl/warmte

terug