Vijf nieuwe ambtsdragers

Vijf nieuwe ambtsdragers
In een veelzijdige Pinksterdienst mochten we vijf nieuwe ambtsdragers bevestigen. Drie diakenen brengen onze wijkdiaconie weer op volle sterkte. Ook het pastorale team is met een nieuwe pastorale ouderling weer voltallig. En we hebben na een kleine speurtocht een nieuwe voorzitter!
Wat een prachtige manier om Pinksteren te vieren. 
De Pinksterdienst stond met zo veel talent in onze gemeente in het teken van de gaven van de geest. Dat was ook te horen in de vele muzikale bijdragen. De dienst is hier terug te zien. De preek staat op de pagina met preken en een paar foto's staan op onze Facebookpagina.
terug