Veertigdagentijd 2021

Veertigdagentijd 2021
Een spoor van liefde.
Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.
We lezen deze hele veertigdagentijd uit het Evangelie volgens Johannes. Het zijn bekende lezingen waaruit de liefde van Jezus voor de mensen, voor zijn leerlingen en voor de schepping blijkt.
De liefde voert tot het uiterste. Jezus is bereid in zijn liefde voor ons zijn leven te geven geven.
Het ontvangt ook liefde. In het bijzonder doordat Maria van Magdala met kostbare olie zijn voeten wast. Ook de trouw van zijn leerlingen getuigt van liefde.

De vraag die aan ons wordt gesteld in onze weg naar Pasen is: hoe volgen wij dat spoor van liefde? Wat doet het met ons als iemand onvoorwaardelijk zich geeft voor anderen? Werkt dat aanstekelijk of juist verlammend? En hoe delen wij eigenlijk onze liefde? Hoe uit zich dat?
Vragen om zeven wekenlang mee bezig te zijn.
De kinderen kunnen met hun ouders het materiaal voor de zondagen downloaden en met de Bijbelverhalen aan de slag gaan. Voor thuis is er ook een Veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten. Iedere zondag open je een luikje van de poster, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt.
In de zondagse vieringen volgen we dit spoor ook. Zij het met een aantal uitzonderingen.

Op 28 februari is de herdenkingsdienst van het Bombardement van 3 maart 1945. Deze dienst wordt ook gedeeltelijk opgenomen en uitgezonden op 3 maart, als onderdeel van de officiele herdenking. In deze viering lezen we niet uit het Johannes' Evangelie.
Op 14 maart gaat onze stagiaire Mirjam Rigterink voor.

21 februari: Johannes 12: 1-8: Maria giet olie over Jezus voeten
28 februari: Johannes 13: 1-5: Jezus wast de voeten van de leerlingen
7 maart: Johannes 14: 1-7: Jezus is de weg naar de vader
14 maart: Johannes 6: 1-15: Jezus deelt brood
21 maart: Johannes 15: 9-17: Jezus houdt van de leerlingen
28 maart: Johannes 18: 1-14: Jezus wordt gevangen genomen
4 april: Johannes 20: 1-20: Maria ontmoet Jezus
terug