Startweekend 14 en 15 september

Startweekend 14 en 15 september

Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse startzaterdag van onze gemeente. Een gezellige zaterdag waarmee we samen de start van het nieuwe seizoen willen inluiden. Natuurlijk staat het middagprogramma dit jaar in het teken van ons thema: Leve de kerk!

We beginnen de middag met een korte enquête: waar leeft onze kerk?! Daarna gaan we met elkaar in gesprek over alle ideeën die op de gemeente- middag van 13 april zijn verzameld. Dat doen we op een afwisselende en cre- atieve manier. Iedereen is welkom en kan meedoen! Jong en oud. Er is een apart kinderprogramma.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 u inloop met koffie en thee
15.15 u opening en programma
17.00 u drankje
18.00 u Maaltijd
De afgelopen jaren werd de startzaterdag afgesloten met een barbecue. Een groot succes dat we graag een vervolg geven.

Gedurende de middag zal er een informatietafel aanwezig zijn, bemenst door leden van de werkgroep die is ingesteld om ons wijkblad onder de loep te nemen en de mogelijkheden voor een nieuwe opzet te bekijken.

Opgave voor de startzaterdag kan gebeuren via de flip-over in de hal van dekerk of per e-mail bij Arjan Brak: 06 250 941 69;

De startzaterdag krijgt op zondagmorgen 15 september een vervolg. Dan is er om 10 u een veelzijdige kerkdienst met als thema: ‘Een goed verhaal.’
Wat is uw en jouw favoriete Bijbelverhaal, en waarom?
Wat is het goede verhaal dat de Bijbel u/jou vertelt?

We lezen één van de beroemdste verhalen uit de Bijbel: David en Goliath – wat is dat voor verhaal? Waar komt het vandaan, waar gaat het over en wat vertelt het ons?
Een dienst over de grote lijnen in de Bijbel.

 

terug