Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen

Ook deze veertigdagentijd lezen we weer ‘met de kinderen mee’. Dat betekent dat we het rooster van ‘Bible Basics’ volgen, het rooster dat de Kindernevendienst gebruikt. Deze veertigdagentijd staan de verhalen centraal die horen bij de dagen vóór Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leer- lingen, tot en met zijn opstanding. We lezen uit het evangelie volgens Lucas.

Met een plattegrond van Jeruzalem en bouwplaten van verschillende plekken in die stad, volgen we Jezus tijdens de belangrijke momenten uit het paasverhaal. Er is een projectlied met elke week een nieuw couplet. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus. Het project heet: Locatie Jeruzalem. Er is ook een projectlied, met steeds een couplet dat

bij het verhaal van de zondag past en een refrein dat elke zondag gezongen wordt.

10 MAART: JEZUS GAAT NAAR JERUZALEM
Deze eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we Lucas 19 : 29-40. Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, terwijl zijn leerlingen voor hem juichen en God danken.

17 MAART: JEZUS JAAGT HANDELAARS UIT DE TEMPEL
Op deze zondag staat in het project Lucas 19 : 45-48 centraal. Jezus gaat naar de tempel in Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg, omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat in de tempel uitleg geven over God. De lezing van ds. Tim van Iersel is nog niet bekend.

24 MAART: JEZUS DEELT BROOD EN WIJN UIT
Op de derde zondag in de veertigdagentijd staat Lucas 22 : 14-23 en 22 : 31-34 centraal: tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen deelt Jezus brood en wijn uit. De leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw houden om aan hem te blijven denken.

31 MAART: JEZUS WORDT GEVANGENGENOMEN
Op deze zondag staat Lucas 22 : 39-53 centraal: Jezus is op de Olijfberg, hij is bang en bidt tot God. Dan verraadt Judas hem, en wordt Jezus gevangengenomen.

7 april: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
Op deze zondag staat Lucas 22 : 54-62 centraal: Jezus is gevangengenomen. Drie keer zegt iemand dat Petrus ook bij Jezus hoort, maar drie keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij verdrietig. Een tekst die dichtbij komt. Niet durven uitkomen voor wie je bent waar je voor staat. Niet durven zeggen waar je in gelooft.

14 april: Palmpasen
Palmpasen betekent dat de kinderen aan het begin van de dienst met hun palmpasenstokken een ereronde door de kerk maken om vervolgens de kerk weer te verlaten! Ze vertrekken onder begeleiding van Chris en Jaap naar verzorgingshuis Cato aan de Bezuidenhoutseweg. Daar tonen ze hun stokken en delen ze bloemen. Bij de koffie komen de kinderen weer terug in de kerk.

terug