OpenJeHart komt langs in jouw wijk

OpenJeHart komt langs in jouw wijk
Programma
  • 13.30 u inloop,
  • 14 u start drie creatieve en één inhoudelijke workshop(s)
  • 16.30 u afsluiting met een hapje en drankje, aangeboden door de Diaconie. 
Voor deze middag geldt vrijheid/blijheid. U kunt aanschuiven bij de workshops, maar als u er alleen bij wilt zijn om een praatje te maken of een kopje koffie te drin-ken is dat ook prima.
Informatie over aanmelding volgt nog, maar als u zich direct wilt opgeven, kan dat bij Miep Hoek, tel. 06 2166 4323, email Miep coördineert deze middag namens de diaconie.
Voor de catering hebben wij vrijwilligers nodig: wie helpt met koffie/thee/hapje/drankje? Dat hoeft niet de hele middag, vele handen maken licht werk immers! Als u mee wilt helpen: graag even melden bij Miep Hoek.
terug