Online Gemeentebijeenkomst toekomst CTK Online Gemeentebijeenkomst toekomst CTK
In het voorjaar van 2020 hebben wij met u van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen van onze Christus Triumfatorkerk als onderdeel van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost.
Wij hebben toen veel waardevole reacties gehad. Daar zijn wij u dankbaar voor.
Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen waarover wij u uitgebreid willen informeren. Hiervoor heeft de kerkraad een brief geschreven. Die is hier te lezen.

In deze brief vragen wij opnieuw om uw meedenken. Wij willen graag uw mening over de voorlopige positiebepaling die op dit moment voorligt. Met name uw aanvullende vragen en suggesties in dit kader worden door ons zeer gewaardeerd om zo te komen tot breed gedragen en goed doordachte overwegingen in dit belangrijke proces.
Ons vriendelijke verzoek is deze met ons te delen via scriba@ctkerk.nl. 

Daarnaast hopen wij op uw deelname en bijdrage aan de online gemeentebijeenkomst op zondagmiddag 21 februari van 15:00u – 16:30u.

Kunt u ons laten weten of u aan deze online bijeenkomst wilt deelnemen via Zoom? Dan krijgt u tijdig informatie toegestuurd hoe dat in zijn werk gaat.
U kunt deze online bijeenkomst ook volgen via het bekende YouTubekanaal waarop ook onze kerkdiensten worden uitgezonden. Alleen kunt u dan niet zelf aan het gesprek deelnemen.
En mocht uw bijdrage aan deze online bijeenkomst bezwaarlijk voor u zijn, dan kunt u natuurlijk altijd van te voren contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek.

Hartelijke groeten, 
Kerkenraad CTK
terug