Nieuwe rekeningnummers Nieuwe rekeningnummers
De rekeningnummers voor de ‘vaste vrijwillige bijdragen’ zijn ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt voor het verzorgen van het betalingsverkeer gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers.  U kunt dat zien aan het bankrekeningnummer waarop u uw bijdragen overmaakt. Dat begint met ‘NL11 FVLB’ of ‘NL87 FVLB’. Hierin staat ‘FVLB’ voor ‘F. Van Lanschot Bankiers’. Per 1 november a.s. stopt Van Lanschot deze dienstverlening en gaat SKG gebruikmaken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigt het rekeningnummer voor de vaste vrijwillige bijdragen per 1 november 2018.

Voor de CTK-leden die staan ingeschreven bij de PGG (Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage) wordt het oude nummer (NL87 FVLB 0635 8
147 30) vervangen door NL38 RABO 0373 7207 77 ten name van
CvK Prot. Gem. s Gravenhage inz. Kerkelijke bijdrage.
En voor de CTK-leden die staan ingeschreven bij de GKO (Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost) wordt het oude nummer (NL11 FVLB 0226 9642 99) vervangen door NL37 RABO 0373 7416 50 ten name van CvK Gereformeerde Kerk s Gravenhage Oost inz. Bijdragen.

Het is niet ondenkbaar dat u niet (meer) weet of u ingeschreven staat bij de PGG of bij de GKO. Kijk dan in uw administratie of op internetbankieren naar het huidige bankrekeningnummer waar uw vrijwillige bijdrage naar wordt overgeschreven. Zoek dat hierboven op en u ziet dan gelijk wat het nieuwe rekeningnummer is.

• Heeft u eerder een machtiging afgegeven om een vast bedrag van uw rekening te incasseren? Dan hoeft u niets te doen. U ziet automatisch vanaf 1 november a.s. het nieuwe rekeningnummer op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking ingepland (via internetbankieren) naar één van de bovengenoemde rekeningen? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de daarvoor geldende nieuwe rekening via de ‘Overstapservice’. U moet dan de periodieke overboeking via internetbankieren intrekken en een nieuwe
periodieke overboeking met het nieuwe rekeningnummer aanmaken.
• Heeft u nog acceptgiro’s liggen met het oude rekeningnummer? Die kunt u
vanaf 1 november a.s. niet meer gebruiken.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de CTK: Martijn van de Kamp, e-mail: tel.: 06 5236 6868.
terug